Author: admin

Author: admin

KSP 1 Mayıs Mesajı

KSP 1 Mayıs Mesajı

Değerli yoldaşlar, kıymetli halkımız, Bugün uluslararası proletarya için önemli bir gün. 1 Mayıs uluslararası proletaryanın bayramı ve ayni zamanda dünya çapında emperyalist kapitalizme karşı Birlik,…

Ya tutarsa!?

Cenevre’de 27 Nisan günü gerçekleştirilecek zirveden umutlu olanlar varmış…https://www.facebook.com/v3.1/plugins/quote.php?app_id=109379619411184&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3667be15dde1a%26domain%3Dgazeddakibris.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fgazeddakibris.com%252Ff2e91000303466c%26relation%3Dparent.parent&container_width=740&href=https%3A%2F%2Fgazeddakibris.com%2F%3Fp%3D47376&layout=quote&locale=tr_TR&sdk=joey Olabilir, umut bedava! Tatar Anastasiadis ile anlaşmamak üzere Cenevre’ye gideceğini defalarca kez açıkladı… Anastasiadis de Tatar…