ο καπιταλισμοσ σκοτωνει τον ανθρωπο για το κερδοσ

ο καπιταλισμοσ σκοτωνει τον ανθρωπο για το κερδοσ
Bu yazıyı paylaş

ΟΙ ΑΠΏΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΖΩΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΡΩΝΑΙΌ, ΟΦΕΊΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΆΛΟ ΒΑΘΜΌ ΣΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΈΛΑΒΕ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ ΤΟΥ 2008. ΌΧΙ ΜΌΝΟ ΣΤΗ ΚΎΠΡΟ ΑΛΛΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΑ ΚΈΝΤΡΑ ΤΟΥ ΣΎΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΎ, ΌΠΩΣ ΟΙ ΗΠΑ, ΤΟ ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ, Η ΕΕ (ΓΑΛΛΊΑ, ΙΤΑΛΊΑ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ, ΙΣΠΑΝΊΑ) ΤΑ ΜΈΤΡΑ ΠΟΥ ΛΉΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΚΡΊΣΗ, ΈΦΕΡΑΝ ΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΥΓΕΊΑΣ, ΠΟΥ ΣΉΜΕΡΑ ΣΤΟΙΧΊΖΟΥΝ ΧΙΛΙΆΔΕΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΖΩΈΣ. ΕΛΛΕΊΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΈΣ ΚΛΊΝΕΣ, ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΉΡΕΣ, ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΌΜΟΥΣ, ΣΕ ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ, ΣΕ ΦΆΡΜΑΚΑ.

ΈΝΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΌΣΑ ΚΌΜΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΎΝ, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΌΤΑΝ ΌΜΩΣ ΈΝΑ ΚΡΆΤΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΓΙΑ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ ΤΟΥ ΛΑΟΎ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΌ ΚΑΙ ΑΥΤΌ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΕΠΕΙΔΉ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΓΕΊΑΣ, ΤΌΤΕ ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΓΝΟΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΜΉΧΑΝΟΥΣ; ΤΌΤΕ ΓΙΑΤΊ ΚΑΝΕΊΣ ΝΑ ΑΝΑΜΈΝΕΙ ΑΠΌ ΈΝΑ ΤΈΤΟΙΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΆΘΕ ΚΡΊΣΗ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΠΟΙΕΊ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΤΟΥΣ ΛΑΟΎΣ, ΝΑ ΝΟΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΌ ΤΟΥ ΚΑΙ ΌΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΈΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΉ ΤΟΥ ΑΝΆΚΑΜΨΗ;

ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΤΌΣΕΣ ΤΡΑΓΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΥΛΊΣΣΟΝΤΑΙ, Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΕΊΝΑΙ Η ΑΝΥΠΑΡΞΊΑ ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΎ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ. ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥΣ, ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ ΚΡΊΝΕΙ ΤΗ ΠΑΡΆΜΕΤΡΟ ΑΥΤΉ, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΨΕΎΤΙΚΑ ΤΑ ΛΌΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΆΛΑ ΠΟΥ ΕΚΦΈΡΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΚΑΙΡΟΎ ΕΙΣ ΚΑΙΡΌ ΑΠΌ ΔΙΆΦΟΡΟΥΣ ΑΥΤΌΚΛΗΤΟΥΣ ΣΩΤΉΡΕΣ. ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΆ ΚΑΙ ΧΑΡΆΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ, ΕΊΝΑΙ Η ΠΡΆΞΗ. ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΙΔΟΎ Η ΕΡΏΤΗΣΗ: ΠΟΙΟΥ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΠΑΊΡΝΕΙΣ ΣΕ ΚΆΘΕ ΤΈΤΟΙΑ ΚΡΊΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ;

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο «ΆΛΛΟΣ» ΚΌΣΜΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΑΝΆΜΕΣΑ ΜΑΣ, ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ Ή ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΥΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥΣ.

ΜΙΑ ΜΕΡΊΔΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΗΝ ΈΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΦΑΓΗΤΌ, ΦΆΡΜΑΚΑ, ΕΊΔΗ ΥΓΙΕΙΝΉΣ ΚΑΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΕΡΊΘΑΛΨΗ. ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΜΕ ΚΆΘΕ ΤΡΌΠΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΟΥΝ ΤΌΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΆ, ΌΣΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΆ ΤΟ ΕΠΕΡΧΌΜΕΝΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΌΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΟΜΆΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ ΣΤΉΡΙΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ, ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΉΨΕΙΣ, ΑΠΟΦΕΎΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΚΕΤΟΠΟΊΗΣΗ Ή ΤΟ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΌ.

ΜΕΡΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΨΗΛΌ ΚΊΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ ΚΆΠΟΙΑ ΑΝΑΦΟΡΆ, ΕΊΝΑΙ:

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΊ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ Η ΕΡΓΑΣΊΑ ΈΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΊ. ΕΝΊΟΤΕ ΧΩΡΊΣ ΆΜΕΣΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΉ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΦΡΟΝΤΊΔΑ

• ΠΑΡΆΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΚΡΊΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΣΤΑ ΑΡΧΕΊΑ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΝΌΜΙΜΗ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΜΈΡΙΜΝΑ.

• ΑΝΉΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΎΝ ΤΑ ΌΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΉ ΧΡΉΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ, ΚΙΝΗΤΟΎ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΕΝ ΔΥΝΆΜΕΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΌΝΩΝ ΜΈΣΩΝ, ΘΈΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΥΓΕΊΑ.

• ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΆΝΕΡΓΟΙ Ή ΚΑΙΝΟΎΡΙΟΙ ΆΝΕΡΓΟΙ Ή ΆΤΟΜΑ ΥΠΌ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΆΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΊΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ Η ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ, ΤΟ ΆΓΧΟΣ Ή ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΈΣ ΕΠΙΤΕΊΝΟΝΤΑΙ, ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΜΈΧΡΙ ΣΉΜΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ.

• ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΆ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΑΠΟΜΟΝΩΜΈΝΑ ΆΤΟΜΑ, ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΎΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΎ, ΧΩΡΊΣ ΔΊΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ.

ΟΙ ΠΙΟ ΠΆΝΩ ΟΜΆΔΕΣ ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΟΎΝ ΑΣΦΑΛΏΣ ΤΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΊΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΎ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΈΧΕΙ Ή ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΆΛΛΟΥΣ, ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ. ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΏΝ ΜΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΈΧΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΘΕΊ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΥΝ ΟΙ ΊΔΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΕΊΟΙ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ.

ΌΜΩΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΟΜΆΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΟΧΕΎΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΜΈΣΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΛΙΧΘΟΎΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ, ΒΡΑΔΥΦΛΕΓΉ ΕΚΡΗΚΤΙΚΌ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ. ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΟ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΑΠΌΣΤΑΣΗ, ΕΝΏ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ, ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΕΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΊΗΣΗ ΑΠΌ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΟΦΟΡΟΎΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ. Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ. ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ

Κεντρική Επιτροπή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Κύπρου


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x