15-20 Temmuzları KUTLAMIYORUZ, LANETLİYORUZ!!!

Bu yazıyı paylaş

Amaçları insanlığın uygarca yaşamasını engellemek!

Çünkü sosyalist bir dünyadan korkuyorlar.

Haksız kazançlarını, sömürdüklerini ve çaldıklarını kaybetmekten korkuyorlar.

Bu yüzden dünyanın her köşesinde

İşçileri, emekçileri geri bıraktırarak, cehalet ve sefalet içinde yaşatarak, köleleştirerek, sömürü düzenlerini ayakta tutmaya çalışıyorlar!

Anglo – Amerikan emperyalizmi bu amaçla Kıbrıs’ı üçe böldü. Britanya, Türkiye ve Yunanistan arasında TAKSİM etti! EOKA’yı da TMT’yi de bu amaçla kurdurttu. Kendi yaptıkları uluslararası hukuku bile çiğneyerek, binlerce insanı katlederek. yüz binlercesini yerinden yurdundan ederek.

15-20 Temmuz Anglo-Amerikan emperyalizminin kahpe planlarını hayata geçirdikleri operasyondur!

Bu yüzden kutlamıyoruz! Lanetliyoruz!

Emperyalizmin bu alçakça, kahpece cinayetleri bugün dünyanın her köşesinde artarak sürüyor. Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da, Yugoslavya’da, Türkiye’de, Afrika ve Latin Amerika’da ve şimdilerde Ukrayna’da…

Kahrolsun Emperyalist Dünya Düzeni!

Kahrolsun Anglo-Amerikan Emperyalizmi!

İngiliz Üsleri Kıbrıs’tan Defolsun!

Tüm İşgal Orduları Topraklarımızı Terktesin!

Yaşasın Bağımsız ve Birleşik Kıbrıs!

Kıbrıs Halkı Uluslararası Proletaryanın Önderliğinde Özgürlüğünü Mutlaka Kazanacaktır!

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ

MERKEZ KOMİTESİ

13.07.2022


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x