Barış ve demokrasi mitingini coşkuyla selamlıyoruz!

Barış ve demokrasi mitingini coşkuyla selamlıyoruz!
Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi 26 Ocak Cuma günü Sendikal Platform tarafından düzenlenmiş olan “Barış ve Demokrasi” mitingini coşkuyla selamlar.  “Barış ve Demokrasi” mitingi açıkça göstermiştir ki TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kıbrıs’taki besleme paramiliter güçlerini bir yerel gazetemizin üzerine saldırtmakla emekçiler başta olmak üzere tüm kesimlerden halkın demokratik tepkisini üzerine çekti.

Barış ve demokrasi mitingine Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı,  Türkiyeli, Asya ve Afrika kökenli her kesimden insan katılarak faşizme karşı tepkisini dile getirmiştir. Bu miting, sömürgeci TC rejiminin paramiliter güçler üzerinden yürüttüğü şiddet ve baskılara karsı demokratik uyanışın gerçekleşmesidir! Kuzey Kıbrıs halkı bu tür baskılara itibar etmeyeceğini demokratik ve barışçıl bir tepkiyle ortaya koydu. Afrika gazetesi ve Şener Levent’in yazdıklarıyla hemfikir olanlar da olmayanlar da, Doğuş Derya’nın söylediklerine katılanlar da katılmayanlar da, faşist teröristlerin rejimin koruması altında gerçekleştirdiği şiddete karşı çıktı!

Ayrıca bu mitingin faşist baskılara ve düşünce özgürlüğünün yok edilmesine karşı çıkmanın dışında verdiği başka önemli mesajlar da vardı. Bu mesajları görmezden gelmek bu mitingin özünü, gerçek anlamını kavramamak demektir. Bu mitingde kuzey Kıbrıs halkı ‘Biz kendi ülkemizde egemen olmak istiyoruz’ dedi. ‘Polisimizi de ordumuzu da biz yönetmek istiyoruz’ mesajını verdi.  ‘Yaşanan şiddeti sadece seyretmekle yetinen ve cumhurbaşkanının talimatlarını bile dinlemeyen GKK komutanı ve polis genel müdürü hakkında soruşturma açılmasını ve görevden alınmalarını’ talep etti. Gerçekleştirilen saldırının Tayyip Erdoğan’ın istekleri ve KTBK komutanının emriyle yapıldığının bilincinde olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ülkemizde Kıbrıslı Türklerin can güvenliğini sağlama gerekçesinin arkasına sığınarak garanti anlaşmalarının devamındaki ısrarının haksız olduğunu tüm dünyaya gösterdi!

Kıbrıs’ımızın kuzeyinde de, güneyinde de, emperyalizme karşı, onun yerli işbirlikçilerine, militer ve paramiliter silahlı faşist güçlerine karşı,  bağımsız, birleşik ve doğrudan demokratik Kıbns’ı yaratana kadar mücadelemiz sürecektir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x