Bu Salgını Hep birlikte yeneceğiz!

Bu Salgını Hep birlikte yeneceğiz!
Bu yazıyı paylaş

Dünyamızı sarmış olan korona virüsü salgını karşısında panik yapmadan ama ülkemizdeki sağlık olanaklarının çok kısıtlı olduğunun bilincinde hareket etmeliyiz. Bunun anlamı şudur; Hastalığa yakalanan insanlarımızı kaybetme riskimiz, diğer ülkelere göre daha yüksektir. Bu nedenle partimiz korona salgınına karşı yürütülen mücadele sürecinde alınması gerekli önlemlere ilişkin olarak halkımızı aydınlatmayı bir görev sayar.

Krizle etkili bir şekilde mücadele edebilmemiz için, adamızda bulunan iki taraf arasında ortak bir kriz masası kurulmalıdır. Adanın her iki tarafında bulunan otoritelerden dışa ve içe yönelik acil önlem taleplerimiz şunlardır;

A. Dışa yönelik önlemler:

1. Bugüne dek Kıbrıs’ın gerek kuzeyinde, gerekse güneyinde görülen vakalar yurt dışından ülkemize taşınmış vakalardır. Bu nedenle alınması gereken en acil önlem ülkeye yurt dışından girişleri kapatmaktır. Bu karar bugün itibarıyla birçok Avrupa ülkesi tarafından uygulanmaktadır. Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu sınırlarını kapatmıştır. Kıbrıs’ın da gerek güneyinde gerekse kuzeyinde, dış ülkelerden yolcu kabulünün sınırlandırılmasına yönelik kararlar alınmış olmasına ragmen bu kararlara sıkı bir şekilde uyulmadığını da gözlemlemekteyiz

2. Kriz masası tarafından , tıbbi harcamalar için (solunum cihazı, ilaç vs) ORTAK uluslar arası yardım çağrısı yapılmalı (AB, UNICEF, DSÖ vs) ve maddi yardım talep edilmelidir.

B. İçe yönelik önlemler

1. Derhal sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli ve bunun gerektirdiği tüm sosyal ve ekonomik önlemler alınmalıdır. Adamızın her iki tarafında da salgın tehlikesinin önemi göz ardı edilircesine kitlelerin temasını engelleyecek önlemler yeterli düzeyde alınmamıştır. Güneyde devlet daireleri çalışmaya devam etmektedir. Kuzeyde de bir çok iş yeri, inşaatlar, narenciye paketleme evleri denetimsiz bir şekilde çalıştırılmaktadır. Bu, salgının hızlı bir şekilde yayılmasına yol açabilecek çok büyük bir risktir.

2. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte hem devlet çalışanları, hem de özel sektör çalışanları ödenekli izinli kabul edilmelidir. İşçilerin çalışmadıkları gün tam yevmiye ile izinli olmaları ve iş garantileri korunmalıdır (zorluk yaşayacak küçük işletmelere devlet desteği sağlanmalıdır)

3. Küçük esnaf ve çiftçilere mağduriyetlerini giderecek mali destek sağlanmalıdır.

4. Sokağa çıkma yasağı uygulanmadığı sürece, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arsındaki geçişlerde 14 günlük karantina uygulamasına son verilmeli, geçişler kontrollü bir şekilde sağlanmalıdır. Halen var olan ve pratikte geçişleri tamamen durdurmuş olan uygulamaya derhal son verilmelidir. Mevcut uygulama birçok aileyi birbirinden koparmakta, güneyde tedavi gören hastaların tedavilerinin yarım kalmasına neden olmakta ve Güneyde çalışan işçilerin mağdur olmasına yol açmaktadır.

5. Sokağa çıkma yasağı şartlarında bile çalışması elzem olan işyerlerinde çalıştıkları için Güney Kıbrıs’a gitmek zorunda olan işçilere Güneye geçiş izni verilmeli, izin verilmemesi halinde bu işçilerin mağduriyetleri Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından tazmin edilmelidir.

6. Tüm temel ihtiyaç maddelerinde karaborsacılığa karşı önlemler alınmalı, fiyatlar kontrol altına alınmalıdır..

7. Elektrik, gaz ve internet hizmetleri HİÇBİR nedenle aksatılmamalı. Kimsenin borcundan dolayı elektrik ve internet kullanımı engellenmemeli. Bu uygulamayı reddeden şirketler kamulaştırılmalıdır. Sokağa çıkma yasağı süresince, devlet tarafından evlere tüp gaz dağıtımı yapılmalıdır. Belediyeler evlere kullanım amaçlı su tedarikini aksatmamalı, ve buna ek olarak sokağa çıkma yasağı süresince evlere içme suyu servis edilmelidir.

8. Dar gelirli, yoksul ve işini kaybettiği için gelirsiz kalan bireylere ve ailelerine, özellikle göçmen işçilere ve talep eden her birey ve aileye devlet tarafından günlük yiyecek ve içecek dağıtımı örgütlenmelidir.

9. Tüm borç faizleri ve taksit ödemeleri bu süre zarfında dondurulmalıdır. Alacak, verecek, kira, banka borcları vs.ler ertelenmelidir.

10. Tüm radyo ve TV kanallarından ve yazılı basında, KRİZ MERKEZİ kontrolünde bilgilendirici yayınlar yapılmalıdır.

11. Tüm cenaze işlemleri BELEDİYELER tarafından ve ücretsiz yapılmalıdır.

12. Bu süre zarfında eğitim hizmetleri internet ve radyo-TV kanalları üzerinden yapılmaya çalışılmalıdır.

Kıbrıs halkı, hatta dünya halkları olarak önümüzdeki ACİL sorunumuz, bu virüsün daha çok YAYILMASINI DURDURMAKTIR! Kıbrıs halkı, hatta dünya halkları olarak önümüzdeki ACİL sorunumuz, virüs bulaşmış ve hastalanmış insanlarımızı TEDAVİ ETMEKTİR! Kıbrıs halkı, hatta dünya halkları olarak önümüzdeki ACİL sorunumuz, virüsün yayılmasını engellemek için ciddi kararlar almayan, aldığı kararları, önlemleri bile denetlemeyen, TEK DERDİ PARA OLAN VE İNSAN YAŞAMINA ÖNEM VERMEYEN YÖNETİCİLERİ TEŞHİR ETMEK ve ONLARI ZORLAMAKTIR! Kıbrıs halkı, hatta dünya halkları olarak önümüzdeki ACİL sorunumuz, virüs nedeniyle okulları kapatan ama, bu çocuklara evde kim bakacak diye bir gaile taşımayan; memurları “idari izinli” sayan, özel sektör çalışanlarının “ödenekli izinli” sayılması konusunda kılını kıpırdatmayan yöneticileri TEŞHİR ETMEK ve ONLARI ZORLAMAKTIR! Özellikle adamızın Kuzey yarısında gerekli önlemleri Ankara’dan gelecek talimatları bekleyerek geciktiren, kendi iradesiyle karar veremeyen, zamanında karar alma inisiyatifinden yoksun işbirlikçi, burjuva yöneticilere doğru kararları aldırtmak; bir bütün olarak Kıbrıs halkının mağduriyetlerini minimuma indirecek ekonomik, sosyal ve siyasal önlemleri aldırmak için elimizde BİR TEK GÜÇ VARDIR; HALKIMIZIN ÖRGÜTLÜ GÜCÜ! BU NEDENLE; KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ’NDE ve SENDİKALARDA ÖRGÜTLENİN! Doğal afet ve salgın hastalıkların asıl mağdurları her zaman işçiler, emekçiler ve yoksul halk kitleleridir. Buradan tüm ilerici ve demokratik toplumsal güçlere, demokratik kitle örgütleri ve sendikalara, salgına karşı, ve bu salgına karşı mücadelede işçi ve emekçilerin yaşayacağı ekonomik ve sosyal mağduriyetlerin giderilmesi için güç birliği çağrısı yapıyoruz.

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x