Derhal tüm belediyelerde yeniden yapılanmaya gidilmeli

Derhal tüm belediyelerde yeniden yapılanmaya gidilmeli
Bu yazıyı paylaş

Yenierenköy Belediyesi’nde yaşananlar Kıbrıs’ın kuzeyini yönetenler için tam bir yüz karasıdır. Yıllardır devletin ve belediyelerin her kademesine liyakate dayanmadan, adam kayırmacılık usulüyle ve ihtiyaca göre değil partisel çıkarlara göre personel alımı yapan burjuva partileri nihayet sistemi tıkamışlardır.

Gerek devlet yönetimi, gerekse belediye yönetimleri personel maaşlarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Bin bir vaatle işe alınan emekçiler aylardır angarya çalıştırılmaktadır. Kuşkusuz bu durumun suçlusu yalnızca kuzey Kıbrıs’taki işbirlikçiler değildir. Ankara yönetimi ve onların Kuzey Kıbrıs’taki elçilikleri de eşit derecede ve hatta daha fazla sorumludurlar. Çünkü yıllardır sırf seçimlerde kendilerine biat eden işbirlikçi partilerin kazanması için insanları satın almayı, adama göre iş yaratmayı, yasaları çiğneyerek kamudaki personel kadrolarını şişirmeyi öğreten UBP ve CTP hükümetlerine müşavirler ordusu yaratarak çalışmayan insanlara haksız kazançlar sağlamayı öğreten onlardır.

Kendi yasalarını gözünü kırpmadan çiğneyen kuzey Kıbrıs’taki yönetim, yarın Yenierenköy Belediyesi emekçilerine  “belediyenin kapısına kilit vurdukları ve bu suretle yasaları çiğnedikleri için saldırmaktan çekinmeyeceklerdir. Hâlbuki yasaları asıl çiğneyenler KKTC yöneticileri ile Yenierenköy Belediyesi yöneticilerdir. Belediye emekçilerine birikmiş maaş alacakları derhal ödenmelidir.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 28 tane belediye çoktur. Yenierenköy gibi küçük yerleşim yerleri belediye başkanlıkları ile değil belediye encümenleri ile yönetilmelidir. Derhal tüm belediyelerde yeniden yapılanmaya gidilmeli, devletten katkı sağlanarak belediyeler ekonomik çıkmazdan kurtarılmalı işlerlikleri sağlanmalıdır.

Mehmet Birinci

KSP Genel Sekreteri


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x