DÜNYA BURJUVAZİSİ YENİLECEK

DÜNYA BURJUVAZİSİ YENİLECEK
Bu yazıyı paylaş

İşçiler, emekçiler, Kıbrıs’ın ve Dünyanın mazlum halkları;

2020 yılını geride bırakırken, emperyalizm dünyayı barbarlık içinde yok olmaya doğru götürüyor. Emperyalizmin savaş, yoksulluk, açlık olduğuna bir kez daha tanık olduk.

Covid-19 salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Salgından en çok etkilenen, en çok yaşamını yitiren emekçilerdir, yoksullardır. Sermaye sahipleri, İnsanların sağlığını ve temel gereksinimlerini karşılamak yerine, pandemi karsısında bile azami karlarını korumaktan başka bir şey düşünmüyorlar. Bu amaç için silahlanmaya ve savaş yapmaya kaynak yaratmakta ama yoksul emekçi kitlelerin sağlık, açlık, barınma gibi sorunlarına kaynak ayırmamaktadırlar.

Yaşanmakta olan bu barbarlığa karşı tek seçenek: SOSYALİZM!

Sosyalizm, daha fazla kârı değil, çalışanların sürekli artan maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamayı temel alan bir sistemdir. Sosyalizme varmak mümkün ve gereklidir. Sosyalizm insanlığın geleceğidir. Aksi halde insanlığın geleceği yoktur. Proletarya ve ezilen halklar, emperyalist barbarlığın her türüne son verecektir. Eğer sosyalizm işçi sınıfı ve emekçi yığınların mücadelesiyle kazanılmazsa, Dünyamızın sonu barbarlık içinde çöküş olur!

Yeni yılda görevimiz, yeni bir dünya için, sosyalist bir dünya için mücadele etmektir; Yeni yılda görevimiz, işçi sınıfının öncü partisini inşa etme mücadelemizi sürdürmektir. Sömürünün değil özgür emeğin egemen olduğu bir dünya için mücadele etmektir.

KAPİTALİZM ÖLÜDÜR!

Egemenler komünizmin siyasi olarak ölü olduğunu iddia etmektedirler. Bu iddia günümüz gerçekleriyle örtüşmemektedir. Nedir bu gerçekler?

Dijital devrim çağındayız. Üretimin mikroçipler üzerinden gerçekleştirildiği yepyeni bir teknolojik gelişme aşamasındayız. Kapitalizm üretimde mikroçipleri kullanmak zorundadır. Bunu, tekeller arası rekabet nedeniyle yapmak zorundadır. Ama mikroçiplerin üretimde tam kullanımı demek üretim, taşıma ve haberleşmede otomasyon demektir ve ko-operasyonu zorunlu kılar. Mikroçiplerin üretimde uygulanması, aşırı kısıtlı bir emek zamanı kullanımıyla bile üretim bolluğuna yol açacağı için kapitalizm şartlarında işçileri gereksizleştirir. İşçilerin artı değer üretimi olmadan kapitalizm de olamaz.

Yani, tamı tamına mikroçipler nedeniyle, komünizm toplum için şimdiye kadar olduğundan çok daha büyük bir ihtiyaçtır. Kapitalizm de şimdiye kadar olduğundan çok daha yıkıcı ve gereksizdir.

Mikro-çipler, kapitalizm için bir imkânsızlığı oluştururlar. Onlarsız rekabet edemezler, onlarla artı değer sömüremezler.

Dolayısıyla, Hangisi ölü? Komünizm mi, kapitalizm mi?

Açıktır ki burjuva sınıfı kendi gönlüyle teslim olmayacaktır. Tam tersine, mikro-çipler tarafından üretilen bu ölüm zorunluluğu onları daha da azgın canavarlara dönüştürmüştür. Mikro-çiplerin günümüzde tüm potansiyelleriyle hangi alanda kullanıldıklarına hep birlikte tanık olmaktayız: üretmek için değil, yakıp yıkmak için!

Tam da komünizme karşı muzaffer ve çok güçlü olduklarını bas bas bağırdıkları bir sırada ortaya çıkan durum şu ki burjuvazi yok oluşa doğru yol almaktadır!

İşte bu nedenle bugün her zamankinden daha güçlüyüz!

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, tüm partililerimizin, ülkemizde ve dünyadaki tüm devrimci ve komünist yoldaşlarımızın, emekçi halkların ve proleterlerin yeni yılını kutlar, özgür ve aydınlık yarınlar dileriz.

Dünya burjuvazisi yenilecektir!

Gelecek komünizmdir!

Yeni yılınız kutlu olsun!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi

1 Ocak 2021


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x