Gasp, talan ve hak yiyicilik üzerine barış kurulamaz!

Gasp, talan ve hak yiyicilik üzerine barış kurulamaz!
Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs’ta 1964’ten beri süregelen ateşkes durumuna son verecek bir burjuva uzlaşmayı, Partimiz her zaman mevcut duruma tercih etmiştir.

Ancak Kıbrıs’ta çatışmakta olan iç ve dış taraflar, altına kendi imzalarını koydukları uluslararası anlaşmaları bile hiçe sayarak, ihlal etmişler ve emperyalist çıkarlar uğruna karşılıklı olarak birbirlerinin sadece canına kıymakla kalmamışlar, gasp talan ve daha birçok insanlık düşmanı suçlar işleyerek sorunu bilerek ve isteyerek karmaşık hale, içinden çıkılamaz bir hale sokmuşlardır.

Şimdi de yaratmış oldukları bu çelişkiler yumağını burjuva adaleti çerçevesinde çözmeye çalışıyorlar.

Kıbrıs sorunu burjuva hak ve adaleti çerçevesinde çözümlenemez duruma gelmiştir.

Partimiz iki toplumun burjuva liderlerinin İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında sürdürülen görüşmeler ve becerebilirlerse devamında herhangi bir burjuva emperyalist çözümü gerçekleştirmelerine karşı değildir. Burjuva da olsa her türlü uzlaşma savaşa ve bugünkü ateşkes durumuna tercih edilmelidir.

Ancak bu görüşmelerin yürütüldüğü BM şemsiyesi günümüzde barışın değil emperyalist saldırganlığın şemsiyesi haline gelmiştir. Bu şemsiye altında Kıbrıs sorununa çözüm üretmeye yardımcı olma iddiasındaki güçler, yani ABD, İngiltere, AB ve Türkiye hali hazırda Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, ülkeleri bölen ve milyonlarca insanı çoluk çocuk demeden katledilmesine, evsiz barksız kalmasına yol açan güçlerdir. Bu güçler Kıbrıs’ta yaşanan felaketlerin de baş sorumlularıdırlar.

Bu nedenle bu güçlerin hiçbirine güvenmediğimizi buradan açıkça ilan ediyoruz. Bunların Kıbrıs’ta 52 yıldan bu yana neden oldukları katliamlar, gasp, talan ve adanın her iki yanında sürdürmekte oldukları hak yiyici düzenler üzerine barış kurulması imkânsız değilse bile çok zordur.

Bu koşullarda gerçekleşecek bir burjuva barış adalet temelinde değil taraflardan birinin ötekine şartlarını empoze etmesi temelinde yükselebilir.

Bu gerekçelerle Kıbrıs Sosyalist Partisi, Kıbrıs’ta bir çözüm için Kıbrıs halkının bu çözümün öznesi olabileceği kendi seçeneğini yaratması için mücadele etmektedir. Bu seçenek emperyalizme karşı Kıbrıslı işçi ve emekçilerin birleşik cephe hükümetidir.

Günümüzde tüm dünyada yaşanan sorunların temelinde özel mülkiyet ve bundan kaynaklanan aşırı kâra dayalı bir toplumsal üretim sistemi vardır. Bu toplumsal üretim sistemi emperyalist kapitalizmdir.

İnsan toplumlarının önünde duran birincil görev emperyalist kapitalist sistemi, özel mülkiyet sistemini kaldırmak ve bunun yerine insanca bir sistem olan, sosyalist sistemi geçirmektedir.

Tüm dünyada emekçilerin mücadelesinin ana ekseni bu olmalıdır. Ulusal sorunlar, insanlığa karşı suç işlemek suretiyle oluşturulan tüm sorunlar bu mücadelenin gelişimiyle birlikte ortadan kalkacaktır.

Kıbrıs’ta da gerçek barış ancak işçi sınıfımızın önderliğinde emperyalizme karşı tüm emekçilerin güç birliği içinde yürütülecek mücadele sonucunda elde edilecektir.

Kahrolsun savaş çığırtkanları!

Kahrolsun şovenizm!

Yaşasın İşçilerin ve emekçilerin birliği!

Yaşasın Anti-emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti!

Kıbrıs Sosyalist Partisi (a)

Genel Sekreter

Mehmet Birinci


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x