Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk halkı egemen olmalıdır. Egemenliğimizi Ankara’ya teslim etmeyeceğiz!

Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk halkı egemen olmalıdır. Egemenliğimizi Ankara’ya teslim etmeyeceğiz!
Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs’ın bölünmesi planlarının mimarı Amerikan emperyalizminin sadık hizmetkârı, insanlık düşmanı Henry Kissinger 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde olduğumuzu açıkladı. Suriye’de 6 yıldan beri süren savaş işte bu yeni paylaşım savaşlarının bir parçasıdır. Türkiye’nin Afrin’de giriştiği savaş da Suriye’yi paylaşma sürecinin bir parçasıdır.
 
Savaş yapmak insanlık düşmanı bir suçtur. Savaş katliam ve vahşet demektir. Vicdan sahibi her insan savaşa karşı çıkmalıdır.
 
Savaşa karşı çıkıp Türkiye’yi işgalcilikle eleştiren Afrika Gazetesi bu tavrında haklıdır. Türkiye’nin tüm ilerici ve aydın kesimleri bu savaşa karşı çıkmaktadır. Bu savaşa karşı tavır aldılar diye Afrika gazetesini ve Doğuş Derya’yı hedef gösterip Kıbrıs’ın kuzeyinde kin ve nefret kültürü besleyenlerin gerçek niyeti Afrika’yı ve Doğuş Derya’yı susturmaktan çok daha ötededir. Afrika ve Doğuş Derya’ya gözdağı vermekle aslında kuzey Kıbrıs halkının tümüne ve özellikle ilerici devrimci kesimlere gözdağı verilmek istenmektedir. Türkiye’deki faşist diktatörlük Kuzey Kıbrıs’ta da dişlerini göstermiştir. Amacı Kıbrıs’ın kuzeyini de düşünce ve ifade özgürlüğünün bulunmadığı Türkiye’ye benzetmektir.
 
Ancak Kıbrıs halkı Türkiye’deki aydınlık ve devrimci güçlerle omuz omuza, Türkiye halkı ile el ele Ankara’daki faşist dikta rejimini yenecektir.
 
Türkiye’deki diktatörün provokasyonu ile ve KKTC devletinin kolluk güçlerinin desteği ile Afrika gazetesine ve Doğuş Derya’ya karşı yapılan faşist saldırıları şiddetle kınıyoruz! Kuzey Kıbrıs halkının bu tür faşist saldırılara karşı direneceğine olan inançla birbirimize daha fazla kenetlenerek mücadele azmimizi biledik.
 
Bölgemizi kan gölüne çeviren emperyalist savaşlara hayır!
 
Faşist idareye hayır! Sömürgeleştirilmeye hayır!
 
Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk halkı egemen olmalıdır. Egemenliğimizi Ankara’ya teslim etmeyeceğiz!
 
Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez Komitesi

Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x