KSP EGEMENLİK ve GERÇEK DEMOKRASİ ‘den yana adaydır!

Bu yazıyı paylaş

Işçiler, emekçiler, değerli halkımız,

25 Aralık 2022 tarihinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yerel seçimler yapılacaktır. Kuzey Kıbrıs’a egemen olan TC burjuvazisi ve yerli işbirlikçilerinin kendi koydukları anayasa ve yasaları çiğneme pahasına düzenlemekte oldukları bu seçimlere partimiz Kıbrıs Sosyalist Partisi Girne bölgesinden Osman Zorba’yı belediye başkanlığına aday göstererek katılma kararı almıştır.

Partimiz bu suretle halkına hizmet için çalışan örnek bir yerel yönetimin programı oluşturmak ve seçimi kazanmamız halinde uygulamada da bunu göstererek halkımızı yerel yönetimler konusunda bilinçlendirmek ve duyarlılığını artırmayı amaçlamaktadır.

Yerel yönetimler emekçi ve yoksul halk kitlelerine hizmet götürmek, onların refah, huzur ve güven içinde, gelecek kaygısı olmadan yaşamalarını sağlamakla sorumlu devlet kurumlarıdır. Ülkemizde yerel yönetimler egemen burjuvalar için bir rant kaynağı, halk için de daha fazla vergi daha fazla yoksulluk ve sıkıntı kaynağı olmaktan öteye gidememiş, Halk kitlelerini baskı ve kontrol altında tutmaya yarayan kurumlar olarak görev yapan kurumlardır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, yerel yönetimleri emekçi halkın hizmetinde olan kurumlara dönüştürmek için, belediye sınırları içerisinde yaşayan herkesin katılımı ile tüm kararların tartışıldığı ve karara bağlandığı doğrudan demokratik yönetim biçimiyle yerel yönetimleri, baskı ve dikta yöntemleri ile yöneten burjuva egemenlerin ezberlerini bozmak için, halkımızın refah ve mutluluğu için Girne’de örnek bir yerel yönetim yaratmak için Girne Belediye başkanlığına Osman Zorba’yı aday göstermeyı kararlaştırmıştır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi, ayni zamanda, gerek Girne Belediye meclisi üyeliklerinde gerekse kuzey Kıbrıs’ın tüm beldelerinde belediye meclis üyelikleri için Bağımsızlık Yolu’nun adaylarını destekleyecektir.

Halkımıza saygıyla duyurulur.  

Kıbrıs Sosyalist Partisi 

Merkez Komitesi

17/11/202


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x