Ortak Hareket Deklarasyonu’na KSP’nin Yanıtıdır

Ortak Hareket Deklarasyonu’na KSP’nin Yanıtıdır
Bu yazıyı paylaş

Siyasette istek ve arzuların koskoca bir hiç, sonuçların ise tek belirleyici olduğunu bilen partimiz ortak deklarasyon savunucularının istek ve arzuları Kıbrıs’ta ve Dünya’da barış ve kardeşlik olduğu oranda onların bu istek ve arzularını gerçekleştirme çabalarında onları asla yalnız bırakmayacaktır. Aynı zamanda onların yenilgi kaynağı olan siyasetlerine de asla boyun eğmeyecek, bu siyasetleri eleştirecektir.

Kıbrıs halkına yaşatılan insanlık dışı koşulları doğru tesbit etmenize rağmen yapmış olduğunuz ortak çağrı vahim hatalar içermektedir. Böyle bir çağrı yapmanızı esefle karşılıyoruz.

Kuzey Kıbrıs net bir şekilde Türkiye’nin bir alt yönetimi, yani sömürgesi iken siz hala “TC’nin alt yönetimi haline getirilmeye çalışılmaktadır” diyorsunuz. Kuzey Kıbrıs’ın TC’nin alt yönetimi olduğunu inkar ediyorsunuz.

Dış güçlerin işbirlikçileri oldukları hiçbir kuşkuya yer vermeyecek kadar bariz olan ‘liderler’in “ dış baskılara boyun eğmeden, Kıbrıslıların çıkarlarını ve geleceğini ön planda tutup masaya dönmelerini” ısrarla talep etmektesiniz.

BM ve AB gibi kurumların emperyalist kurumlar olduklarını inkar ediyorsunuz.

Ülkemizin kurtuluşu için 50 yıldan beri denenmekte olan ve içinde bulunduğumuz emperyalist boyunduruk koşullarında çözüm üretemeyeceği belli olan “BM çerçevesindeki emperyalist çözüm planları ve toplumlar arası görüşmeler” dışında bir seçenek olmadığı düşüncesini yayıyorsunuz!

öylelikle halk kitlelerini, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde mücadeleye değil, daha da mutsuzluk ve yılgınlığa itiyorsunuz. Ortak çağrınızda ortaya konan siyaset, Kıbrıs içinde burjuva milliyetçiliğine, dünya çapında dünya emperyalizminin kanun tanımazlığına dayanan, tüm bunları üstesinden gelinmesi imkânsız veriler olarak kabul eden, tüm bunlara uyum talep eden bir siyasettir.

Bu siyaset, Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, İngiltere ve dünya proletaryasının ulusal sorunları, ülkeler arasındaki sorunları, ulusların ve ülkelerin eşitliği ve işbirliği temelinde çözmesi sorumluluğu ve görevini, bu sorunların çözümünün bu tek ve gerçekçi yolunu, red eden bir siyasettir. Yani emperyalizmin yıkılışı ve onun dünya sisteminden kopuşunu dışlayan, dahası ret eden; 1953’ten beri halkımıza ve dünya halklarına empoze edilen, yıkım, savaşlar ve düşmanlıklardan başka sonuç vermemiş ve vermeyecek olan burjuva kuyrukçusu, emperyalizmin çıkarlarıyla uyumlu bu siyasetinizle kesinlikle hemfikir değiliz. Böylesi bir burjuva siyaset yerine, göçmen ve yerli işçi kardeşlerimizi ve halkımızı yerel burjuvalara, sözde anavatan burjuvalarına ve onların hamisi emperyalist büyük güçlere karşı savaşta yer almaya çağırmayı bir şeref ve gurur kaynağı olarak gördüğümüzü ilan ederiz!

Mikro çipler çağında, yani üretimde tam otomasyon ve siyasette internet üzerinden doğrudan demokrasi çağında dünyada üretim bolluğunu ve doğrudan demokrasiyi inşa etme görevimizi asla unutmayacak, burjuvazinin, feodallerin ve emperyalizmin insanlığı içine sürüklediği barbarlığa asla boyun eğmeyecek ve bu küçücük ülkemizde, Dünya insanlığının bu küçücük parçasında, proletaryamızın ve halkımızın insanlığa karşı görevini yerine getirmesi için onları eğitmek, örgütlemek ve iktidara getirmek görevimizi yerine getireceğiz! Bu görev Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye, İngiltere proletaryası ve halklarının ve Dünya proletaryası ve halklarının ortak görevidir. Ortak Hareket Deklarasyonunu öneren sizlerin de görevidir. Sizleri emperyalizme karşı mücadele için iş başı yapmaya davet ediyoruz!

Yaşasın Kıbrıs, Yunanistan,Türkiye ve İngiterenin işçileri ve halkları!

Yaşasın ülkemizdeki ve Dünyadaki tüm göçmen işçiler!

Yaşasın ortak ve en sonuncu kavgamız!

Kahrolsun emperyalist barbarlık!

Kıbrıs Sosyalist Partisi
Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x