Osman Zorba’yı desteklemek “bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz” demektir

Osman Zorba’yı desteklemek “bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz” demektir
Bu yazıyı paylaş

Kuzey Kıbrıs bir kez daha ülkeyi yönetmeye talip olanlar arasında genel seçime gidiyor.

Ülkeyi yönetmeye talip olan iki temel kesim var.

Birinci kesim bu ülkeyi Türkiye cumhuriyetine bağlı bir sömürge yönetimi olarak yönetmek isteyenler

İkinci kesim bu ülkeyi gerçekten bağımsız, demokratik ve adanın diğer yarısı ile birleşmiş bir yapı içinde yönetmek isteyenler.

Üçüncü kesim ülkemizde var olan bağımlı yönetimin meclisinde temsil edilenlerden oluşuyor. Bunlar ülkemizin yönetimini elinde tutan Ankara hükümetlerinin işbirlikçileridir. Bunlara hem siyasi yaşamları boyunca hem de seçimler boyunca her türlü destek vardır.

Bu partiler mecliste bulundukları için ülke bütçesinden önemli bir katkı almaktadırlar. Hâlbuki meclis dışında kalan partilere, bu meclise girememeleri için en küçük bir maddi katkı sağlanmamaktadır.

Seçimlere bu avantajla giren burjuva partilere seçim süreci boyunca da her türlü destek verilmektedir.

Devlete bağlı radyo TV kanallarından konuşma ve propaganda yapma serbest, paralı panolara dilediklerince reklam serbest, devletin tanıtım panolarında en büyük yer onlara tahsis edilmiş!

Öte yandan mali gücü yetersiz partiler ve bağımsız adaylar devlet radyo ve TV’lerinden yararlanamamakta ve devletin tahsis ettiği panolarda kendilerine etraftan görünmeyecek kadar küçük bir alan tahsis edilmektedir.

Özel sektöre ait ücretli panolara ilan vermek bir yana yanına yanaşma olanakları bile yoktur.

Bu şartlarda seçimlerin tarafsız ve adil koşullarda yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir.

Adaletsiz, kayırmacı ve sadece burjuva işbirlikçi sınıfların çıkarlarını koruyan, emekçilerin ihtiyaçlarını dikkate almayan uygulamalara fırsat veren seçimleri kınadığımızı, bu koşullarda adil bir seçim yapılmasının mümkün olmadığını değerli halkımızın dikkatlerine getirirken, Bu seçimlerde onların gerçek temsilcisi, işçi sınıfının çıkarlarının yılmaz savunucusu, devrimci, sosyalist aday Osman Zorba’yı desteklemeye çağırıyoruz.

Osman Zorba’yı desteklemek sömürüye ve baskılara karşı çıkmaktır.

Osman Zorba’yı desteklemek ülkemizin emperyalist boyunduruk altında bölünmüşlüğüne karşı çıkmaktır.

Osman Zorba’yı desteklemek “bu memleket bizimdir biz yöneteceğiz” demektir

Osman Zorba’yı desteklemek egemen bir halk ve bağımsız bir Kıbrıs’tan yana taraf olmaktır!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x