Tüm askeri operasyonlara derhal son verilmelidir

Tüm askeri operasyonlara derhal son verilmelidir
Bu yazıyı paylaş

Kapitalist emperyalist sistem 21. YY başlarından bu yana derin ekonomik krizler içindedir. Artık iyice çıkmaza girdiği görülen bu sistem, üretim teknolojisindeki gelişmelere ayak uyduramamakta, çağımızın çok gerisinde kalan yapısıyla krizden çıkış ümidi bulunmamaktadır. Bu nedenle çareyi silahlanmakta, silah pazarından kazanmakta, halk kitlelerini sonu belli olmayan kaos ortamlarına sürükleyerek, savaşlar ve katliamlar örgütlemekte görmektedirler. Silah ve petrol tekellerinin yönettiği dünyamızda petrol olan her yerde sorunlar da vardır. Emperyalist güçler, bir yandan krizi atlatmaya çabalarken öte yandan da dünyamızı yeniden paylaşma gayreti içindedirler.

‘Arap Baharı’ diye halklara yutturulan darbeler, Afganistan, İrak, Suriye savaşları hep petrol içindir.

Afrin’de yürütülen savaş ve şimdi Kıbrıs sularında yaratılan gerginlik de petrol ve silah tekellerinin çıkarınadır.

Burjuvazi kendi çıkarlarını korumak için her zaman vatan millet Sakarya yalanına sarılır!  ‘Milli Çıkarlarımız’,  ‘ulusal zenginliklerimiz’ yalanlarıyla halk kitlelerini peşinde sürüklemeye çalışır.

Hâlbuki ne Irak’ın, ne Suriye’nin, ne Kıbrıs’ın ne de Dünyanın diğer bölgelerindeki zenginliklerden bölge halklarının yararlandığı görülmemiştir. Dünyamızın doğal kaynaklarından emperyalist tekeller ve onların yerli işbirlikçileri yararlanmaktadır. Suriye’deki doğal gaz ve petrol kaynaklarından Arap halkına, Kürt halkına veya Türk halkına ne fayda var ki? Bu yer altı zenginliklerinden gerçek fayda sağlayanlar uluslararası emperyalist tekellerdir. Ayni şekilde Kıbrıs açıklarındaki gaz ve Petrol rezervlerinden de ne Kıbrıslı Türklerin, ne Kıbrıslı Rumların ne de Türkiye halkının bir fayda göreceği yok! Bu kaynakların kaymağını emperyalist tekeller yiyecek. Halkların payına da savaşmak, göçler ve katliamlar düşecek!

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, Kıbrıs, Türkiye, Suriye, Irak ve genel olarak tüm Dünya emekçilerine çağrımızdır; Dünyamızda emperyalist paylaşım uğruna giderek artmakta olan savaşların karşısında durun! Halklar arasında çözümlenemeyecek hiçbir sorun yoktur. Emperyalist devletler ve işbirlikçileri halkları birbirine kırdıran, vahşet ve katliamlara yol açan savaşlara derhal son vermelidirler.  Sorunlarını barış içinde görüşmeler yoluyla çözümlemelidirler. Savaş propagandası yapmak ve savaş yapmak insanlık düşmanı bir suçtur. Bu suçu işleyenler yargılanmalıdırlar!

Burjuva emperyalist sistem var oldukça burjuvaların insanlığa karşı suç işlemeye devam edeceklerinin bilincindeyiz. Dünya çapında yaşanmakta olan vahşet ve katliamları önleyebilmek için tüm Dünyada Uluslararası işçi sınıfının güç birliği içinde emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltmesi elzemdir. Ancak özel mülkiyetin ortadan kaldırılacağı ortamlarda halklar arasındaki sorunlar kardeşçe dayanışma anlayışıyla ve barış içinde çözümlenebilecektir. Biz Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Afrin’deki savaşa da, Kıbrıs sularındaki gerginliğe de karşıyız. Bu savaşlardan halk kitlelerinin yararına hiç bir fayda gelmez. Tüm askeri operasyonlar derhal durdurulmalıdır. Katliamlara son verilmelidir. Tüm sorunların çözümü için barış içerisinde çözüm arayışlarına girilmelidir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x