Kıbrıs Sosyalist Partisi Yurtdışı Dayanışma Örgütü’nden mesaj

Bu yazıyı paylaş

Değerli Yoldaşlar,

Kıbrıs Sosyalist Partisi Yurtdışı Dayanışma Örgütü (KSP-YDDÖ) Kıbrıs’ta komünizmin  zaferi için uğraş veren KSP İkinci Kongresini coşkuyla selamlıyor!

Dünya proletaryasının bir kolu olarak faaliyet gösteren partimizin ideolojik duruşu Marks ve Engels’in  formüle ettiği Komunist Parti Manifestosu’na dayanır.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi ile iktidarı ele geçirip, sosyalizmin inşasına ve sınıfsız topluma kavuşmak için önderlik eden Lenin ve Stalin’in  Sovyetler Birliği Komunist Partisi (Bolşevik)  öğretileri ve tecrübeleri bizim kılavuzumuzdur.

Partimiz Dünya işçi sınıfının devrimci mücadelelerinden öğrenerek, onlardan ders çıkararak hareket ediyor.

Partimiz Kıbrıs’ta komünizmi yükselten KKK ve Kıbrıslı komünistlerin mücadelelerini sahiplenerek  ilerliyor.

Birinci Kongremiz bu temelde oluşturulan Partimizin Programını onayladı. Ancak bu bizim için bir başlangıçtı. Programımız dünya komünist hareketinin zengin tecrübelerinden faydalanarak oluşturulmuştur. Ulusal Sorun’dan tutunuz da Toprak Sorunu’na ve Doğrudan Demokrasi’ye kadar her alanda partimizin siyaseti tüm sözde sol gerçekte burjuva siyasetleri gölgesinde bırakıyor.

Partimiz gerek yerli gerekse de yabancı burjuva-emperyalist hakim sınıflardan, devletlerden ve topluluklardan medet ummadan mücadele bayrağını göndere yükseltiyor.

Programımızın Kıbrıs işçi sınıfı hareketi ile birleştirilmesi, işçi sınıfına hayatın her alanında rehber görevi görmesini sağlamak KSP’nin önünde acil bir görev olarak durmaktadır. İşçi sınıfının örgütlenmesi sayesinde ancak emperyalizme karşı mücadelemüz başarı ile sonuçlanacaktır.  Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti ancak bu mücadele sonunda zafer kazanacaktır.

Birinci Kongre’mizden bu yana Kıbrıs’ta gerek devrimci gerekse de reformist kitle hareketi büyük bir gerileme göstermiştir. Partimiz bu dönemde yılmadan ve karamsarlığa düşmeden mücadelesini devam ettirmiştir. Mücadelemizin kısa vadeli bir mücadele olmayacağının bilincinde hareket ederek,  siyasetimizin her gün yaşanan hayat tarafından doğrulandığını tüm devrimci-demokrat kesimlere anlatmaya devam etmiştir.

Bu dönemde işçi sınıfımızın mücadelesi, siyasi ve ekonomik mücadeledeki örgütsüzlüğü burjuva-emperyalistlerin adada cirit atmasına büyük kolaylık sağlamıştır. Bunun bilincinde olan Parti’mizin önümüzdeki dönemde işçi sınıfının ekonomik ve siyasi mücadelesini örgütlenmeye yönelik çalışmalara ağırlık vereceğinden kuşkumuz yoktur.

Yaşasın KSP İkinci Kongremiz!

Yaşasın Komünizm!

Bolşevizm Yenecektir!

Kıbrıs Sosyalist Partisi Yurtdışı Dayanışma Örgütü

15 Eylül 2007

 


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x