Gençlik Birimi Manifestosu

Bu yazıyı paylaş

1- KSP Gençlik’in temel amacı işçi ve aydın gençliğin mücadelesine bilinç, birlik kazandırmak ve önderlik ederek sosyalizm hedefine yönelmesini sağlamaktır.

2- Marx ve Engels’in devrimci diyalektik materyalizmini savunan ve gerçeklerin devrimci dönüşümlerle olabileceğinin propagandasını yapan KSP Gençlik, her türlü burjuva felsefelerine ve bunlara dayanan teorik ve pratik oportünizme karşı savaş verir. Reformizmin her türlü sınıfsal barış teorilerini ve eylemlerini teşhir eder.

3- Tüm Kıbrıs’ta yerel burjuvazinin yenilgiye uğratılması, emperyalizmin zincirinin Kıbrıs’ta kırılmasını Kıbrıs sorununun çözümü için şart görür ve buna uygun olarak tüm Kıbrıs’ta hayata geçirecek bir hükümet kurulmadan Kıbrıs sorununun çözülmeyeceği bilinci ile hareket eder. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetinin kurulabilmesi için, KSP programındaki, Siyasi alanda, Ekonomik alanda, Sanayi, Tarım, Ticaret, Turizm, Sosyal alanda, Eğitim-Kültür, Sağlık, Yürütme ve Yargı ve Savunma ve İç Asayiş maddelerinin hayata geçirilebilmesi için mücadele eder.

4 – Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen DOĞRUDAN DEMOKRASİ yöntemi Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi’nin tek çalışma yöntemidir.


Bu yazıyı paylaş