HAKKIMIZDA

İşçi sınıfımız ve halkımız ve Dünya işçi sınfıı ve halkları yeni bir partiye, kendine ait bir partiye, Kıbrıs Sosyalist Partisine kavuştu.

Kıbrıs Sosyalist Partisi emeğin, barışın, ortak ülke yaratmanın müjdecisidir. KSP, ülkemizde emekçilerin, emperyalizme karşı olan güçlerin ve barış yanlılarının partisidir. Geleceğimizin kendi ellerimizle kurulacağına inanır. Halkın öz gücünün , örgütlü gücünün tek kurtuluş ve barışa giden yol olduğunu vurgular.

KSP dışındaki diğer sol adına hareket ettiğini söyleyen örgütlerin rejimle barışık yaşama arzuları, ülkemiz üzerinde hakimiyet kavgası veren güçlerle kol kola hareket etmeleri sonucu aramızdaki fark ortaya çıkar.

KSP, garantörlük sisteminin Kıbrıs Halkına kan , gözyaşı ve göç getirdiğini, bu nedenle garantörlük sisteminin reddini savunur. Ülkede varolan başta İngiliz Üsleri ve tüm yabancı güçlerin adamızı terketmesi gerektiğini ilaneder.

Barış ve demokratik bir ortak ülke yaratma noktasında “evimize sahip çıkma ve evimizin efendisi “olmamız gerekliliğini savunur. Bu hedef için tüm demokrasi güçlerinin ittifakının inşasına inanır.

Emperyalist güçlerin çözüm planlarının adamıza kalıcı barış getirmesinin imkansızlığı ortada iken , adamızda hala “milli temelde ayrılık ve buna bağlı olarak milli temelde irade” adı altında çatışma tohumlarını canlı tutma çabasındadırlar.

Varolan planda en önemli sorunlardan birisi olarak ortaya konan göçmenlik, toprak ve mülkiyet konularında planın hazırlayıcıları olan emperyalistler ( başta ingiliz emperyalistleri) geçmiş tarihsel sorumlulukları gereği özveri göstemek zorundadırlar. Nitekim İngiliz Emperyalistlerinin elinde bulunan 2 üssün ve buna bağlı olan toprakların derhal Kıbrıs Rum Halkı’nın tazmini için onlara verilmesi gerekir. Kuzeyde ve güneyde askeri bölge ve konutların derhal mağdur olan yığınlara verilmesi gerekir. Planın hazırlayıcıları, tarihsel sorumlulukları olan bu yıkımdan dolayı yeniden göçmen ve mağdur olacak kişilere karşılıksız tazminat vermelidir.

Yurtdışından gerek kuzeye, gerekse güneye getirilen ve göçmen statüsü ile yıllardır rejimin sömürüsüne tabi tutulan yoksul yığınlara düşmanca değil insanca ve tazmin yolu ile yaklaşılmalıdır.

Kuzey Kıbrıs’ta rejimin yıllardır kullandığı Türkiye kökenli göçmenlerle, kıbrıslılar arasındaki soğukluğu derinleştirmek ve bu kitleyi iki kampa bölüp çatıştırmak için rejim kolları sıvamıştır. Bunun göstergeleri her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle partimiz ve tüm demokrasi güçleri , gerici faşizan güç odaklarının kışkırtmalarını boşa çıkaracaktır. Yoksul halk yığınları arasındaki dayanışmayı bölmek ve onları birbrine kırdırmak için yeni tezgahlarla karşı karşıyayız. Devlet destekli faşist güç odakları gerek bu gün gerekse 12 aralık sonrasında bu “çelişkiyi” çatışmaya dönüştürme gayretindedir. Tüm halk güçleri uyanık ve dayanışma içinde olmalıdırlar.

Onyıllardır masada görüşen, görüştürülen Rum ve Türk liderlikleri masada kabul ettikleri birçok hususu ( ki toprak bunun en önemlisidir) halktan gizlemekle büyük bir suç işlemişlerdir.Artık hiç bir adım , hiç bir öneri halktan gizlenmemelidir.

Partimiz, gerek masadaki planı, gerekse bundan sonra yaşanacak adımları hep Kıbrıs Halkı’nın çıkarları noktasında ele alacaktır. Emperyalizmin ada üzerindeki hakimiyetini geriletecek her öneriye , her savaşıma destek verecektir.

Gelecek emek, barış ve emperyalizmden bağlarını koparan halkların olacaktır. Gelecek KSP’nin anti-emperyalist cephe hükümeti hedefiyle kurulacaktır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x