İnsanın varlığını (kimliğini) kanıtlamak zorunda kalması ne kadar hazin bir durum…

Bu yazıyı paylaş

Durup, durup gündem yaratılıyor. Hayır yaratılmıyor, patlatılıyor adeta, gündemi delmek ve saptırmak için… “Kıbrıslı yoktur, Türk var” diyor birileri… Diğer birileri de “sazan” misali atlıyor üstüne ve bas bas bağırıyor, “inadına Kıbrıslıyım!” diye…

İnsanın varlığını (kimliğini) kanıtlamak zorunda kalması ne kadar hazin bir durum…

Ve, aslında yokluğunun (yok olmaya yüz tutuşunun) kanıtı da sayılabilir bu durum…


Durup, durup gündem yaratılıyor.

Hayır yaratılmıyor, patlatılıyor adeta, gündemi delmek ve saptırmak için…

“Kıbrıslı yoktur, Türk var” diyor birileri…

Diğer birileri de “sazan” misali atlıyor üstüne ve bas bas bağırıyor, “inadına Kıbrıslıyım!” diye…

İyi be iki gözüm, Kıbrıslıyım diyorsun da ne yapıyorsun?

Kıbrıslılar olarak birleşemedikten, birleşik bir vatan yaratamadıktan sonra ne anlamı var ki senin Kıbrıslılığının?

Madalyonun bir yüzü…

Bu gündemi tekrar tekrar ortaya atanlar, sana diyorlar ki, “unut Kıbrıslı olduğunu, unut (Türkiyeli) Türk olmadığını…

Hazırlan (Türkiyeli) Türk olmaya. İradeni aldık elinden, sıra toplumsal kimliğine geldi, yakında onu da alıp, sana yeni bir kimlik vereceğiz; (Türkiyeli) Türk…”

Türkçe konuşan herkesi (Türkiyeli) Türk sayıyor bu düşünce sahipleri.

Halbuki bu, düpedüz yalan, düpedüz saçma ve düpedüz ırkçı bir yaklaşımdır.

Dünyada belki de anadili İngilizce olup da İngiliz olmayan en azından benim bildiğim dört farklı ulus (millet) var; Amerikan ulusu, Kanada ulusu, Avusturalya ve Yeni Zelanda bu uluslardan ilk aklıma gelenler. Bu uluslara, hayır siz İngilizsiniz demeyi bir deneyin bakalım…

Aynı şekilde, anadili Yunanca olup da Yunan olmayan, kendini Kıbrıslı Helen kabul eden Kıbrıslı Rumlar var.

Ya Türkçe konuşanlar? Mesela Azeriler (Türkiyeli) Türk mü? Türkmenistanlılara ne demeli? Ya Uygurlar vb… Aynı şekilde Özbekler de mi (Türkiyeli) Türk?

Zorlarsanız hepsini (Türkiyeli) Türk yaparsınız tabi. Ama, önce ülkelerini işgal etmeniz, aynı zamanda siyasal iradelerini de hakimiyet altına almanız gerekecek, tıpkı Kıbrıslı Türklere yaptığınız gibi… Fırsatı bulsanız yapardınız ve elbet bir gün yapmayı arzuluyorsunuz biliyorum. Hangi sermayedar hakimiyetini genişletmek istemez ki, hangi burjuva ülke sınırlarını genişletmek istemez ki, hangi faşist böylesi ırkçılıklardan beslenmez ki?

Deyesim, bu sadece Türk burjuvalarına ve faşistlerine özgü bir durum değildir.

Bu, madalyonun bir yüzü.

Madalyonun diğer yüzü…

Diğer yüzü da ilginç bu madalyonun. Yani, “Kıbrıslı” olmak ne demektir?

Mesela, Türkiyeli olmak ne demektir, ya da İspanyalı? Birincisi Türk olmayı, ikincisi de İspanyol olmayı mı ifade eder? Mesela Türkiye’de Türk olmayıp da Türkiyeli, İspanya’da da İspanyol olmayıp da İspanyalı olanlar yok mu? Mesela, Türkiye pasaportu taşıyan, ya da Türkiyeliyim diyen Kürt, Kürt değil de Türk mü oluyor? Ha, demek ki “Türkiyeli” olmak kişinin hangi ulusa ait olduğunu göstermiyor, “Türkiyeli” olmakla Kürt, Türk olmuyor. Çünkü, “Türkiyeli” olmak coğrafi bir kimliktir, ulusal bir kimlik değildir. Evet, bu coğrafi kimlik, ulusallaştırılmaya ve ulusal bir kimlik haline getirilmeye çalışılıyor ama, Kürtler de buna direniyorlar doğal olarak. Doğru, yanlış ama direniyorlar işte…

Bu durumda “Kıbrıslılık” kimliğinin de ulusal bir kimlik değil, coğrafi bir kimlik olduğu görülmelidir.

Denecektir ki, Kıbrıslı milleti (ulusu) neden olmasın ki? Olsun, itirazım yok. Ama, oluşmadı işte. Bundan sonra, bu kapitalist şartlarda oluşması da pek mümkün görünmüyor.

“Fransız ulusu (milleti) bir dizi farklı milli toplumların birleşmesiyle oluştu ama… Aynı şekilde bir sürü başka ulus da öyle…”

Doğrudur, bir sürü ulus “arı” değil, tersine birçok farklı ulusal toplulukların birleşmesinden ortaya çıktılar. Mesela Amerikan ulusu İngiliz, İspanyol, İskoç, İrlandalı, İtalyan vb toplumların birleşmesiyle oluştu. “Tamam işte, bu durumda Kıbrıslı ulusu neden oluşmasın?” diyeceksiniz…

Evet, niye oluşmadı bugüne kadar?

Bunun cevabını bulmak ve bu adayı Kıbrıslıların birleşik adası haline getirmek için bazı gerçekleri görmeye ve gereğini yapmaya başlamak gerekmektedir.

Bu gerçekleri kavramanın yolu “ulus nedir” ve hangi koşullarda oluşur sorusundan geçer. Neden “kapitalizmin şafağında” ortaya çıktı modern burjuva uluslar? Neden, özellikle emperyalizm oluştuktan sonra bu tür uluslaşmaların önü kesildi ve tersine ülkeler parçalandı bu temelde?

Gelin, Kıbrıs özelinde artıralım sorularımızı:

Kimler engelledi Kıbrıslıların tek ulus, Kıbrıslı ulusu haline gelmesini? Kimler böldü parçaladı Kıbrıslıları, Türk ve Helenler diye? Kimler adada birlikte yaşamak yerine ENOSİS ve TAKSİM’i attı önümüze? Kimler yarattı EOKA ve TMT’yi? Kimler halkını birleştirmek yerine çatıştırdı yıllarca? Kimler Britanya’nın Amerika’nın müdahalelerine kapı açtı sürekli? Kimler büyük yabancı tekellerin kendilerine attığı kemikleri yalarken ülkesini kan gölüne çevirdi ve böldü?

Bunlara doğru cevapları bulmakla başlar Kıbrıslılık. 

Çünkü Kıbrıslı diye bir millet (ulus) oluşturmak isteyenler bu engelleri ortadan kaldırmanın mücadelesini vermeliler her şeyden önce…

İyi de, Kıbrıslı ulusunu oluşturmak bu kapitalist koşullarda mümkün değilse artık, ne yapmalı?

Tarih, toplumlar tarihi burjuva ulusları yaratmadı sadece. Nasıl ki, kapitalizmin şafağında modern burjuva uluslar ortaya çıkmıştır, aynı şekilde sosyalist devletlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte sosyalist uluslar da ortaya çıkmaya başlamıştır. 1917 sonrası Sovyetler Birliği’ndeki uluslar böyle uluslardı.

İşte o andan itibaren, yani tarih sahnesine sosyalist ulusların çıkmaya başlamasıyla birlikte artık burjuva ulusların ömrü tamamlanmış, genel anlamda ulus olmanın, ulus oluşumunun, ulusal mücadelenin, ulusların kendi kaderini tayin hakkının vb her türlü kavramın içeriği değişmeye başlamıştır. Bu kavramlar ortadan kalkmamıştır ama onların burjuvaca yorumları, içerikeri eskimiş, işe yaramaz hale gelmiştir. Onların yerini bu kavramların sosyalist içerik ve yorumları almıştır. Çünkü artık, hem de geri dönülmez bir şekilde, burjuva sınıfı bu tür toplumsal sorunların çözücüsü olmaması bir yana, tersine yaratıcısı ve kaynağı haline gelmiştir. Burjuvazi artık, milli sorunları çözmenin değil, onları yaratmanın, ulusal toplulukları birleştirmenin, uyum içinde yaşamalarının değil, tersine, ulusların, halkların ve toplumların birbirlerine düşman olması, birbirleriyle çatışması ve ayrılmasının başını çekmeye başlamıştır.

Artık, ulusların kurtuluş bayrağını dalgalandırabilecek tek bir sınıf vardır; işçi sınıfı (proletarya)…

Artık, ulusal sorun devlet içi bir sorun olmaktan çıkmış, emperyalizme karşı mücadele sorunu haline gelmiştir.

Etrafınıza bir bakın, mesela Türkiye’de Kürt sorununun sürmesinin, çözülememesinin, tersine sürekli katliam ve gözyaşı üretmesinin esas sebebi, sorunun burjuva temellerde ele alınışındandır.

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün sebebi de budur. Burjuva temeller üzerine oturtulmuş, burjuva ilke ve yöntemlerle halledilmeye çalışılan Kıbrıs sorununun çözümü mümkün değildir. Tersine, sürekli sorunun derinleşmesine, içinden çıkılmaz hale getirilmesine ve yeni çatışmalara yol açmasına zemin hazırlamaktadır.

Çünkü, burjuva ilke ve çıkarlar sistemi, işbirliğinin, adaletin ve kardeşliğin değil, tersine rekabetin, üstünlüğün ve hakimiyetin sistemidir.

Bu sistem bütün dünyayı, ahtabotun kolları gibi, sarmış durumdadır. Dünyamız ve üzerinde var olan irili ufaklı tüm uluslar/toplumlar ve halklar  bu emperyalist sistemin gerek ekonomik, gerekse siyasal boyunduruğu altındadırlar. Bu ulus/toplum ve halkların kendi yerli burjuvaları uluslarının/toplumlarının/halklarının çıkar ve menfaatlerini emperyalist tekel ve devletlerin ayakları altına çoktan sermiş durumdadırlar. Onların ulusal veya toplumsal kurtuluş diye bir sorunları yoktur. Onların bağımsızlık diye bir sorunları da yoktur.  Onların tek bir derdi vardır; emperyalist sistem devam etmeli ve bu sayede kasaları dolmalı…

Kıbrıs sorununun çözümü ancak Anti Emperyalist Birleşik Cephe Hükümeti (AEBCH) şartlarında mümkündür…

Çünkü, Kıbrıs’ı işgallerden ancak AEBCH kurtarabilir ve bağımsız cumhuriyet yaratabilir;

Çünkü, Kıbrıs işçi sınıfının milli temellerde bölünmüşlüğüne ancak AEBCH son verebilir;

Çünkü, içinden çıkılmaz hale dönüştürülen bireysel mülkiyet meselesini ancak AEBCH çözebilir;

Çünkü, emperyalist güçlerin, “anavatanların” askeri varlık ve üstlerine, onlara hizmet eden yerli burjuvaların iktidarlarına ancak AEBCH son verebilir;

Çünkü, bağımsız, birleşik ve halkları kardeş bir Kıbrıs’ı ancak AEBCH yaratabilir.

Öyleyse; tüm yurtseverlerin, tüm devrimcilerin, tüm sosyalistlerin, tüm komünistlerin ve tüm Kıbrıslıların en acil görevi AEBCH’ni elde etmek için çalışmaktır!


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x