Rakamlar mı yoksa burjuva iktisatçılar mı yalan söylüyor?

Bu yazıyı paylaş

İşverenin karında ortaya çıkan bu reel artış işçinin maaşında ortaya çıkan reel azalmadan kaynaklanmaktadır. Yani, işçiden çalınan artı değer yanında, bir de kurlarda ortaya çıkan ve fiyatlara yansıtılan artışın işçiye yansıtılmamasından kaynaklanır.

Öncelikle şu tabloyu dikkatlice inceleyelim.

Birinci durumda, yani maaş ve ücretlerin Euro’ya endekslenmediği durumda, TL %100 değer kaybetmiş olması nedeniyle maaş ve ücretler TL olarak aynı rakam kalmış olmasına rağmen, Euro olarak 1/3 oranında azalmıştır.

Gene birinci durumda, işverenin karı TL bazında %100 artarak, ½ Euro’ya çıkmıştır. Yani, işverenin karında REEL (Euro olarak) bir artış  sözkonusudur.

İşverenin karında ortaya çıkan bu reel artış işçinin maaşında ortaya çıkan reel azalmadan kaynaklanmaktadır.

Yani, işçiden çalınan artı değer yanında, bir de kurlarda ortaya çıkan ve fiyatlara yansıtılan artışın işçiye yansıtılmamasından kaynaklanır.

Bu açık hırsızlıktır!

İkinci durumda, yani maaş ve ücretlerin de Euro’ya endekslendiği durumda, maaş ve ücretler de Euro olarak aynı kalması için TL olarak %100 artacaktır. Yani, işçilerin reel gelir düzeyleri aynen korunmuş olacaktır.

Bu durumda, işverenin reel karında bir değişiklik olmayıp, aynı oran korunmuş olacaktır.

İşte bu nedenle işverenler ve onların kalemşör profesörleri ve siyasetçileri maaş ve ücretlerin Euro’ya endekslenmesine karşı çıkıyorlar.

En belirgin gerekçeleri de, “maaş ve ücretler de Euroya endekslenirse enflasyon patlar!”dir.

Beyler, unuttunuz galiba, maaş ve ücretlerin Euro’ya endekslenmediği bugünkü koşullarda enflasyon almış başını gidiyor. Ve siz buna sesinizi bile yükseltmiyorsunuz. Çünkü, biliyorsunuz ki, enflasyonun ana sebebi maaş ve ücretler değil, siz burjuva iktisatçıların çarpık ekonomi politikalarınızdır.

Sizin ekonominiz, sizin değil bir kere; Ankara’nındır. Ankara’nın size dayattığı üretimden kopuk, ithalata bağımlı ekonomiye ciddi bir ses çıkarmadınız bugüne kadar.

İşte, enflasyonu yaratan sebeplerin başında bu gelir.

Siz buna çare arayın enflasyondan şikayetçiyseniz.

Maaş ve ücretlerin Euro’ya endekslenmesi, kendi başına, yani otomatikman enflasyon yaratmaz.

Olsa, olsa, üstte değinip kanıtladığımız işverenlerin doymak bilmez kar hırsıyla işçilerden çaldıklarının küçücük bir kısmını, maaş ve ücretleri de Euro’ya endeksleyerek geri verdiğinde, yeni zamlarla bunu geri kazanmaya çalışırsa evet, enflasyon azar. Ama bunun sorumlusu maaş ve ücretlerin Euro’ya endekslenmesi değil, burjuvaların doymak bilmez maksimum kar hırsı ve bu uğurda her şeyi yapmaya hazır olmalarıdır.

Ne dersiniz, işverenler işçilerin maaş ve ücretlerinden fazladan çalınan paranın bir kısmının işçilere geri verilmesine karşı durmaya hala devam mı edeceksiniz?

Yoksa, CTP kurmayları gibi, maaş ve ücretlerin de Euro’ya endekslenmesini savunur gibi yapıp, hükümet olunca nasıl unuttururum diye mazaret üretmeye mi hazırlanıyorsunuz?

Boşa nefes tüketmeyin “sırça köşklerde oturan” iktisatçılar ve siyasetçiler, işçiler ve tüm emekçilerin karnı toktur mazaret ve yalanlarınıza…


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x