AB parlamentosuna neden gitmek istiyoruz?

AB parlamentosuna neden gitmek istiyoruz?
Bu yazıyı paylaş

İnsanlık üretim teknolojisinde yepyeni ve üstün bir aşamaya ulaşmıştır.

Mikro çipler ve bunlar üzerinden elde ettiğimiz bilgisayar teknolojisi insanlar üzerindeki işgücü denilen yükü büyük ölçüde azaltmış durumdadır. Tam otomasyona geçmiş üretim birimleri ve hizmet birimleri ile insanlık her alanda bolluk elde etmeye hazırdır. Bu teknoloji sayesinde en geniş demokrasiyi elde etmeye yani doğrudan demokrasiyi uygulamaya da hazır hale gelmiştir!

Mikro çipler insanlığın elinde bolluğa ve doğrudan demokrasiye yol açacakken şu anda barbarların elinde savaşlara, katliamlara yoksulluk ve açlığa sebep olmaktadır. Dünyamızda daha önce benzeri görülmemiş bir vahşete yol açmaktadır.

Neden? Çünkü bu teknoloji şu anda barbarların elinde bulunmaktadır. Kimdir bu barbarlar?

Başta ABD emperyalistleri, Britanya emperyalistleri, AB emperyalistleri, Rus ve Çin emperyalistleri ve onlara bağımlı bölgesel ve yerel işbirlikçi güçler!

Mikro çipler ve bilgisayar teknolojisi bu barbar güçlerin elinde birer bolluk ve demokrasi aracı değil, atom ve

Hidrojen bombalarına, kitle imha silahlarına dönüşmüş durumdadır!

Özellikle Anglo-Amerikan ve AB emperyalizmi alaşağı edilmedikçe, bu barbarlar ülkelerinde iktidarda durdukça ülkemiz Kıbrıs’ın barış ve huzura kavuşturulması, yeniden birleştirilmesi ve refaha ulaşması çok ama çok zor bir iştir. Kıbrıslı komünistler olarak bizler bunun farkındayız. ABD, Britanya ve AB ülkelerindeki işçilerin, mikroçiplerin yönetimini ele geçirerek bu barbarları alaşağı etmeleri gereklidir. Böylelikle proletaryanın tüm dünyaya bolluk ve özgürlük getirebilmesinin yolu açılacağı gibi Kıbrıs’a da elini uzatabilmesi mümkün olacaktır.

Biz Kıbrıslı komünistler olarak bu barbarları alt etmeleri için ABD/İngiltere/AB ülkelerindeki yoldaşlarımıza elimizden gelen katkıyı yapacağız. Kıbrıs’ın kurtuluşunda birinci hedefimiz işte bu barbarların isçi yoldaşlarımız tarafından alaşağı edilmeleridir. O zaman onların Kıbrıs’taki işbirlikçilerini biz Kıbrıs’ın işçi ve emekçileri kolayca alaşağı ederiz. Bizim için sorun Ülkemizdeki işbirlikçi hainler değildir. Asıl sorun onların kölelik yaptıkları ABD, İngiliz ve AB’deki barbar yönetimlerdir. Bu ülkelerde işçi sınıfının ayağa kalkarak rejim değişikliğini örgütlemesi ve yönetimi bu barbarların elinden alması gereklidir.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu seçim platformundan, ABD, UK ve AB ülkelerindeki burjuva iktidarların işçi sınıfı tarafından alt edilmeleri için çağrı yapıyoruz!

Mikro çiplerin otomasyon ve internet üzerinden kullanımı ve işçi sınıfının iktidarı sayesinde elde edilecek devrimci dönüşüm tüm ulusların özgürlüğüne yola açacak; insanlığın tüm maddi ihtiyaçları için bolluk yaratacak ve halkın kendi kendini en demokratik şekilde yönetmesi demek olan Doğrudan Demokrasiye yol açacaktır.

AB’de, ABD’de ve İngiltere’de rejim değişikliği için mikro çipleri kullanacak olan isçilerin iktidarı gereklidir.

İste biz bu olguyu AB ve dünya isçilerine anlatmakta kolaylık elde etmek için AB parlamentosuna gitmek istiyoruz.

İşçiler, Emekçiler, Çilekeş Kıbrıs halkı,

26 Mayısta söz senindir! Kıbrıs Sosyalist Partisinin komünist adaylarına, Mehmet Birinci ve Kazım Halit’e destek vererek barbarlığı Avrupa’dan ve dünyadan yok etme mücadelemize omuz ver!

Kıbrıs Sosyalist Partisi

Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x