Ekim Devrimi’nin yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor

Ekim Devrimi’nin yaktığı meşale yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor
Bu yazıyı paylaş

Bu yıl, 1917’de Rusya’da gerçekleşen büyük proleter Ekim Devrimi’nin 100. Yılı! Kıbrıs Sosyalist partisi Merkez komitesi bu çok önemli tarihi olayı coşku ve gururla selamlıyor.

Ekim devrimi kapitalizmin insanlığın kaderi olmadığını, insan toplumunun doğal tarihsel gelişme sürecinin son durağı olmadığını göstermiştir.

Büyük Ekim Devrimi ile Dünya’da ilk kez bir ülkede işçi sınıfı iktidarı aldı ve ilk İşçi Devleti kurulmuş oldu.

Bu sayede toplumun kapitalist sistemden daha üstün ve daha yüksek bir örgütlenme düzeyine, insanın insanı sömürmeyeceği bir toplumsal düzene ulaşabileceği kanıtlandı.

Ekim devrimi ezilen ve sömürülenlerin ayağa kalkması halinde tarihin çarkını ileri çevirebileceklerini gösterdi. Devrimci sınıf mücadelesinin sonuç alıcı etkisini ortaya koydu.

İşçi ve köylü Sovyetlerinin yönetimindeki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde Ekim Devrimiyle birlikte çok büyük değişimler yaşandı. Sömürücü sınıflar tasfiye edildi.

Yoksulluk, açlık, salgın hastalıklar ve cehaletin kol gezdiği topraklar kısa sürede Dünya’nın en gelişmiş toprakları haline dönüştü.

Ekim Devrimi İnsanın insan tarafından sömürülmesine son verdi. İşçilerin çalışma saatlerini önce günde 8 saate daha sonra da 7 saate düşürdü. Çalışma hayatını haftada 5 gün çalışma 2 gün istirahat olarak düzenledi.

Sovyet iktidarı eşit işe eşit ücret ilkesini hayata geçirdi. Kadınlara karşı ekonomik, siyasi, ideolojik ve sosyal alanda var olan her türlü ayrıcalık kaldırıldı. Kadınların da toplum içinde erkeklerle tamamen eşit bireyler olması sağlandı. Kadınlara oy hakkı verildi. Annelik ilk kez toplumsal bir sorumluluk olarak tanındı. Anne adaylarına ve annelere özel haklar tanındı.

Çocuklar toplumun malı olarak kabul edildi. Evlilik dışı çocuklar kabul gördü. Ev işleri toplumsal emeğin bir parçası olarak kabul edildi.

Eğitim ve sağlık devletin temel görevleri arasında sayıldı ve tamamen ücretsiz hale getirildi. Herkese iş ve konut garantisi sağlandı. İşsizlik bir toplumsal olgu olmaktan çıkarıldı!

Kapitalist toplum özel mülkiyet ve sermaye denilen sosyal kanser illetinden müzdarip bir toplumdur.

Bu sosyal hastalık emperyalist, tekelci kapitalizmle kronikleşmiştir. Bu hastalığın acılarını işçiler ve emekçiler çekmektedir. Emperyalist kapitalizm azami kar uğruna dünyanın her tarafında savaşlar yürütmekte insanlık düşmanı bir vahşeti her gün tüm dünya halklarına dayatmaktadır. Gelişen teknolojiyi insanlığın refahı yönünde kullanmak yerine silahlanmaya, kitle katliam araçları geliştirmeye kullanmaktadır. Bu akıl dışı histeriyi sona erdirecek tek güç uluslararası işçi sınıfıdır.

Ekim devriminin insanlığa kazandırdığı sosyalist işçi devleti, yüksek toplumsal düzey ne yazık ki Troçki, Tito ihanet çizgisini izleyen Kruşçov,  Brejnev, Kosygin ve Gorbaçov’un karşı devrimci sözde reformları sayesinde kaybedilmiş. Sovyet Cumhuriyetleri ve bir bütün olarak sosyalist devletler sistemi özel mülkiyet ilişkilerine geri döndürülerek kaybedilmiştir. bu nedenden dolayı, dünya komünist hareketinin bugün geçici bir yenilgi içinde ve zayıf olduğunun idraki içindeyiz. Bu durum yılgınlık için bir mazeret olamaz. Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Ekim devriminin öğretileri ışığında devrimci sınıf mücadelemizi ileri götürmeye kararlıyız.

20. yüzyıl önemli bir sosyalizm deneyimi yaşadı. İnsan toplumunun kapitalist vahşete mahkûm olmadığını, toplumsal örgütlenmenin daha yüksek ve insanca bir düzeyde gerçekleşebileceğinin mümkün olduğuna tanık oldu. 21. yüzyıl bu yüksek, insancıl toplumsal örgütlenmenin, sosyalist ve komünist toplum düzeninin yeniden kurulmasına ve inşasına tanık olmaya adaydır. Bunu elde etmek için en önemli gereksinimimiz devrimci sınıf mücadelesini başlatmak ve yükseltmektir.

İnsanın insanı sömürmediği savaşsız, katliamsız, barış içinde bir dünya için,

Ekim Devrimi yolumuzu aydınlatıyor!

YAŞASIN ULUSLARARASI İŞÇİ SINIFI VE DÜNYA HALKLARININ SOSYALİZM MÜCADELESİ!

YAŞASIN EKİM DEVRİMİ!

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x