Hiçbirini Desteklemiyoruz!

Hiçbirini Desteklemiyoruz!
Bu yazıyı paylaş

11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11 aday var! Bunlardan altısı mecliste temsil edilen partilerin adaylarıdır. Beş tanesi de seçime münferit olarak katılan adaylardır. Bu adayların, siyasi düşünceleri açısından, bir birlerinden özde farkları yoktur. Çünkü temel dünya görüşleri ve ülkemizin temel sorunu olan “ulusal soruna bakışları AYNIDIR!1. Bu adayların tümü de NATO’nun ada üzerindeki hâkimiyetinin sürmesinden yanadırlar.Bir tanesi bile Anglo-Amerikan emperyalizmi ve NATO’nun Kıbrıs üzerindeki hâkimiyetinin sürmesine, adamızın bölünmüşlüğünü defacto çözüm olarak kabul eden bu güçlerin adamız üzerindeki tahakkümüne karşı değildir!Garantörlükleri savunmak, (sadece TC’nin değil, ister üçlü, ister tek tek; Türkiye/ İngiltere/Yunanistan’ın, fark etmez) NATO’nun ada üzerindeki hâkimiyetinin devamını savunmaktır. Bu adayların hiçbiri garantörlüklere karşı değildir.2. Bu adayların tümü de TC’nin ada üzerinde hakları olduğunu iddia etmekte ve savunmaktadırlar.3. Bu adayların tümü de TC ile “etle tırnak” olduklarını, TC’siz var olamayacaklarını ve TC ile çıkarlarının ortak olduğunu düşünüyorlar.4. Bu adayların tümü de burjuva Kıbrıs Rum Liderliğinden egemenlik talep etmekte, ama bu konuda aslında ikiyüzlü bir politika izlemektedirler. Çünkü asıl amaçları Kıbrıs Türk halkının egemen iradesini sağlamak değil, Türkiye’ye göbekten bağlı bir bölge yaratmak ve TC’nin tüm ada üzerindeki hakimiyetini artırmaktır.Hâlbuki TC egemenliğimizi gasp etmiştir ve Kıbrıs Rum egemenleri karşısında Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve tam hak eşitliğini sağlamanın yolu TC’nin egemenliğinden kurtulmaktan geçer.5. Bu adayların tümü de halkı düşünmeyen, halkların barışına zerre önem vermeyen, emeği sermayeye karşı savunma diye bir derdi olmayan Türk milliyetçisi, Türkiye’deki emperyalist burjuva oligarşisinin işbirlikçisi, Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkına düşman, emperyalizm sevdalısı hainlerdir.İste bu nedenlerden dolayı, Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu adayların hiçbirini desteklemiyoruz. Oylarımızı yakıyoruz!KSP Merkez Komitesi.


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x