Kahrolsun emperyalizm, faşizm ve her türlü gericilik!

Kahrolsun emperyalizm, faşizm ve her türlü gericilik!
Bu yazıyı paylaş

“Tüm Dünya bağımsız, herkesin çalıştığı ve sınıf farklarının olmadığı bir düzende yaşamalıdır. İşte bunların açıklandığı ve kutlandığı gün 1 Mayıstır.

…Burjuvazinin ve zalimlerin hâkimiyetinde yaşamak istemiyoruz! Kapitalizme ve onun getirdiği dehşet verici yoksulluğa ve kan dökümüne lanet olsun. Yaşasın emeğin hâkimiyeti, yaşasın sosyalizm” (Stalin, Toplu Eserler Cilt 2, İngilizce Baskı Sayfa 225)

Bugün 1 Mayıs, işçilerin emekçilerin bayramı. Uluslararası işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü. Tüm ülkelerin sınıf bilinçli işçileri bugün emperyalist kapitalizmin dünya çapında yürüttüğü azılı baskı ve sömürüye, savaşlara ve vahşete, bu vahşet ortamında yoksulluk ve açlık içinde yaşamaya karşı örgütlü mücadelelerini yükselttikleri bir gün olarak kutlanmalıdır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bu gün ülkemizdeki tüm emekçileri işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Sosyal adalet için mücadele etmemiz yeterli değildir. Açıkça sosyalizm için mücadele ettiğimizi ve bu amaçla örgütlülüğümüzü pekiştirmeye kararlı olduğumuzu göstermek için yürümeliyiz.

Ülkemizin tam 44 yıldır süregelen bölünmüşlüğüne son vermeye kararlı olduğumuzu, bağımsız, birleşik ve sosyalist Kıbrıs hedefimizi elde etmek için yılmadan mücadelemize devam edeceğimizi göstermek için yürümeliyiz.

Ülkemizin her iki yanında işçi ve emekçilerimizin, özellikle de özel sektörde çalışan emekçilerimizin sendikasız, güvencesiz ve örgütsüz olarak çalıştırılmasına son vermek için yürüyeceğiz.

Asgari ücret adı altında açlık ücretlerine mahkûm edilen emekçilerimizin haklarını aramak için yürüyeceğiz

Eşit işe eşit ücret için yürüyeceğiz.

Yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için yürüyeceğiz.

Bu günde tüm sözde “barış” çabalarını teşhir etmek için, tüm sahtekârların yüzlerindeki maskeyi söküp atmak için; şovenizmi, milliyetçiliği, ırkçılığı faşizmi ve her türlü faşist düşünceyi kınamak için meydanlarda olacağız!

YAŞASIN 1 MAYISTA HER MİLLİYETTEN KIBRISLI EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ!

YAŞASIN KIBRIS HALKININ EMPERYALİZME VE ADADAKİ TÜM İŞGAL ORDULARINA KARŞI ORTAK MÜCADELESİ!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRLÜ GERİCİLİK!

YAŞASIN BAĞIMSIZ VE DEMOKRATİK KIBRIS!

YAŞASIN ŞANLI 1 MAYIS!

KIBRIS SOSYALİST PARTİSİ

MERKEZ KOMİTESİ


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x