“KORKMUYORUZ SUSMAYACAĞIZ” Mitingindeki Konuşma

“KORKMUYORUZ SUSMAYACAĞIZ” Mitingindeki Konuşma
Bu yazıyı paylaş

20 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen “KORKMUYORUZ SUSMAYACAĞIZ” Mitinginde KSP Genel sekreteri Mehmet Birinci’nin yapmış olduğu konuşma metni:

Değerli kardeşlerim, yoldaşlarım

Kıbrıs’ın emekçi halkı,Anglo-Amerikan emperyalizmi ile işbirliği içindeki Türk mali oligarşisi, garantörlük sıfatını kullanarak işgal ettiği ülkemizde çözümsüzlüğün garantörü haline gelmiştir. Bununla da yetinmeyerek kendi ülkesindeki dikta yönetimini bizde de uygulamaktadır! Kıbrıs’ın kuzeyinde oluşturduğu yasadışı rejim sayesinde ülkemizin yarısını sömürgeleştirmiştir. Diğer yarısı üzerinde de etkin bir kontrol sağlamaya çalışmaktadır.Kıbrıs’ın kuzeyindeki hukuk dışı rejim, Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmemektedir.Ankara tarafından atanmış işbirlikçi yöneticiler tarafından irade tamamen toplumun elinden alınmıştır. Halkımızın iradesini temsil etmeyen bu atanmışların arkasına saklanmış olan faşist, militarist rejim özellikle pandemi koşullarıyla derinleşen ekonomik krizle birlikte baskıcı faşist yüzünü daha fazla gizlemeye çalışmadan demokratik haklarımıza saldırılarını artırmıştır.

Arkadaşlar, yükselen faşizm dalgasına karşı hep birlikte omuz omuza mücadele ederek, irademize sahip çıkarak, faşizmi yenmeliyiz; yeneceğiz!Bugün bu amaçla burada toplandık. Burada toplanan kitle halkımızın faşizmi yenme ve iradesine sahip çıkma kararlılığının somut ifadesidir. Gönül arzu ederdi ki kendini ‘sol’ muhalefet olarak tanımlayan tüm siyasi partilerimiz ve emekçileri temsil eden tüm sendikalarımız da bugün burada aramızda olsun. Ne yazık ki ne CTP ve TDP ne de onların etki alanı içinde bulunan sendikalar ve ‘Bu Memleket Bizim Platformu’ mücadelemize, direnişimize katılmayı reddettiler. Onlar Ankara’nın dayatmalarına karşı çıkacak cesarete sahip olmadıklarından değil, Ankara’nın işbirlikçileri olduklarından ve varlıklarını Ankara’nın çıkarlarının korunmasına bağladıklarından mücadelemize katılmayı reddettiler! Onlar emperyalizmin varlığını savunan, işbirlikçi, çıkar çevrelerinin temsilcileridirler. Emekçi halkımız onların sahte yüzlerini görmeli ve onları mahkûm etmelidir. Bu, haklı mücadelemizin başarısı için bir ön şart haline gelmiştir. CTP ve TDP ile onların güdümündeki sendikaların da içinde yer aldığı BMBP örgütünün, Ankara’ya karşı irademizi ve egemenliğimizi savunma mücadelemizde yer almayacağı bugünkü eylem vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Mücadelemiz emperyalizme ve onun yerli ve uluslararası işbirlikçilerine karşı yönelmek zorundadır. Bu yapılmadan, Anglo Amerikan emperyalizmine ve onun Kıbrıs’ımızı tahakküm altında tutma stratejisinin en önemli paydası olan Türkiye egemenlerine karşı mücadele yürütmeden başarmamız mümkün değildir. Bu mücadelede, Türk mali oligarşisinin ezdiği, sömürdüğü ve yoksullaştırdığı Türkiye emekçi halkının desteğine ihtiyacımız vardır. Buradan Türkiye isçi sınıfına da ülkemizden işgalci Türk ordusunun çıkarılması mücadelemize destek vermeleri için çağrı yapıyorum.

İrademizi ne Emperyalist Türk burjuvazisine ne de onun yerli işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz!

Ülkemizin kuzeyinde irademizi gasp ederek oluşturulmuş olan gayri meşru rejimi ve atanmışlarını tanımıyoruz!

Yaşasın bağımsız, birleşik, demokratik Kıbrıs!

Mehmet Birinci

KSP Genel Sekreteri


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x