Category: AÇIKLAMALAR

Category: AÇIKLAMALAR

Sorun egemenlik sorunudur

Sorun egemenlik sorunudur

Türkiye Cumhuriyeti, kuzey Kıbrıs’ta gençlik ve spor işlerini düzenlemek için ilgili bakanlık bünyesinde bir koordinasyon bürosu kurmayı kararlaştırdı. KKTC başbakanı Hüseyin Özgürgün bu büronun Kıbrıs…

8 Mart mesajı

8 Mart mesajı

8 Mart emeğin mücadele günü, emekçi kadınlarımızın kurtuluş mücadelelerinde bir direniş günüdür. 8 Mart, direniş demektir; çünkü asırlardır işçi kadınlar, kapitalizmin emek sömürüsüne karşı özgün…