8 Mart mesajı

8 Mart mesajı
Bu yazıyı paylaş

8 Mart emeğin mücadele günü, emekçi kadınlarımızın kurtuluş mücadelelerinde bir direniş günüdür. 8 Mart, direniş demektir; çünkü asırlardır işçi kadınlar, kapitalizmin emek sömürüsüne karşı özgün taleplerini de ekleyerek mücadele etmektedirler.

8 Mart direniş demektir çünkü emekçi kadınlar, işçi sınıfının kurtuluş mücadelesinde yüzyıllardır yerlerini almışlardır. Emekçi kadın hareketinin öncülerinden Clara Zetkin daha 1889 yılında, Paris’te kuruluş kongresini yapan 11.Enternasyonal’de sunduğu raporda, burjuva kadın hareketinin, emekçi kadınları yanıltıcı hayallerle, erkek kardeşleriyle birlikte devrimci mücadele vermekten alıkoyarak emperyalist kapitalizmin yardımına koşmakta olduğunu belirtiyordu.

Yine Zetkin, cinsiyet köleliğinin ve sınıf köleliğinin nedeninin son tahlilde özel mülkiyet olduğunu ve kadınların kurtuluşunun ancak ve yalnızca üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin kaldırılması ve onların toplumsal mülkiyete dönüştürülmesi ile güvence altına alınabileceği tespitini yapıyordu.

Proletaryanın devrimci sınıf mücadelesi olmaksızın,kadınların gerçek ve tam kurtuluşu olanaksızdır,kadınlar bu mücadeleye katılmaksızın kapitalizmin parçalanması, sosyalist düzeni yaratmak olanaksızdır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak bugün “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü”nü anarken,neden “ortak mücadele “ve neden “anti emperyalist birleşik cephe” çağrısı yapmaya devam ettiğimizin haklılığı şu an Suriye’de yaşanan olaylarla teyit edilmektedir. Daha fazla kâr için, göçe zorlanan, katledilen, değersizleştirilen, yok sayılan, aşağılanan, tecavüz edilen yalnızca kadın değil, insanlığın kendisidir. Emperyalizmin yarattığı bu vahşet cinsleri ayrıştırmıyor. Bu nedenle, bizler için 8 Martlar, sömürüye, vahşete ve katliamlara karşı bir direniş günüdür.

Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin çağrısıdır: Emperyalizme karşı güçlü bir cephenin kadın erkek birlikte kurulacağı bilinciyle ; Gece kulüplerinin, kumarhanelerin, organ, uyuşturucu ve kadın ticareti mafyalarının, rüşvetin olmadığı, tüm yabancı ordular ve üslerin adamızdan defedildiği, bağımsız bir Kıbrıs ve sosyalist bir dünya için, insanlığın kurtuluşu için, emeğin sömürüsüne son vermek için, doğanın katlini durdurmak için haydi ortak mücadeleye!

KSP Merkez Komitesi (a)

Zehra Cengiz


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x