KSP 1 Mayıs Mesajı

KSP 1 Mayıs Mesajı
Bu yazıyı paylaş

Değerli yoldaşlar, kıymetli halkımız,

Bugün uluslararası proletarya için önemli bir gün.

1 Mayıs uluslararası proletaryanın bayramı ve ayni zamanda dünya çapında emperyalist kapitalizme karşı Birlik, Mücadele ve dayanışma Günü

1 Mayıs 1890’da Komünist Manifestonun dördüncü Almanca baskısına önsözünde, uluslararası proleter örgütlerin tarihini gözden geçiren Engels, birinci Uluslararası 1 Mayıs Günü’nün önemine söyle dikkat çekmişti:

“Ben bu satırları yazarken, Avrupa ve Amerika proletaryası güçlerini gözden geçiriyor; ilk kez Tek ordu olarak, hep birlikte seferber edildi ve savaşıyor. Tek acil amaç: yasal kanunla belirlenen sekiz saatlik bir iş günü. Şu anda yaşananlar, tanık olduğumuz manzara, tüm ülkelerin kapitalistleri ve toprak ağalarının, bugün tüm ülkelerin proleterlerinin gerçekte birleşmiş olduklarını anlamalarını sağlayacak. Keşke Marx da simdi benimle birlikte olsaydı ve bu yaşananları kendi gözleriyle görseydi!”

Eşzamanlı uluslararası proleter gösterilerin önemi, dünyanın her yerindeki işçilerin hayal gücüne ve devrimci içgüdülerine gitgide daha çok hitap ediyordu ve her yıl 1 Mayıs daha kalabalık kitlelerin katılımıyla kutlanmaya başlandı.

İşçilerin 1 Mayısa sahip çıkması, 1893’te Zürih’teki Enternasyonal Kongresi’nde kabul edilen 1 Mayıs tarihli karara yapılan şu ilavede kendini gösterdi:

“8 saatlik iş günü için 1 Mayıs’taki gösteri, aynı zamanda, işçi sınıfının toplumsal değişim yoluyla sınıf ayrımlarını yok etme ve böylece herkes için barışa giden yola, tüm halklar için barışı, uluslararası barışı sağlayabilecek olan tek yola, girme konusundaki kararlı iradesinin bir göstergesi olarak hizmet etmelidir.”

Böylelikle 1 Mayıs, sadece 8 saatlik işgünü ve emekçilerin diğer günlük taleplerinin dile getirildiği bir gün olmaktan çıktı, proletaryanın mevcut düzene meydan okuma iradesinin ve gücünün bir göstergesi haline geldi.

Biz Kıbrıslı komünistler olarak mevcut dünya düzeninin, emperyalist kapitalist düzenin sürdürülebilir olmaktan çıktığını bu gün bir kez daha ilan ediyoruz. Dünya halkları uluslararası barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Dünyanın her tarafında emperyalist haksız savaşlarla sermayedarlar servetlerine servet katarken, yoksul halklar, emekçiler mağdur olmakta, göçmen olmakta ve katliamlara uğramaktadırlar. Barış için mücadele emperyalist güçlerden iyi niyet ve anlayış isteyerek kazanılamaz. Emperyalizmin kendisi savaşların kaynağıdır. Barış için mücadele, emperyalizme karşı örgütlü halk hareketleri ile mümkündür!

Dünyamızda yasayan herkes için tüm temel ihtiyaçların bol miktarda üretilmesi için, bolluğun sağlanması için gerekli alt yapı vardır. İnsanın kendi işgücünü yaratıcı bir şekilde kullanmak yerine ağır işlerde eziyet çekmesine gerek kalmamıştır. Ama bu olanakların var olduğu ortamda bile emperyalist kapitalist sistem dünya nüfusunun büyük çoğunluğunu açlık sınırının altında yasatmakta, kitleler açlıktan ve susuzluktan ölmektedirler. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yeryüzünden yoksulluğu kaldırmak sermaye sahiplerinden yardım dilenmekle mümkün değildir. Yoksulluğu yeryüzünden kaldıracak olan da uluslararası isçi sınıfının örgütlü anti-emperyalist mücadelesidir.

Ülkemiz her yanından emperyalist canavarların boyundurukları altındadır. Bu küçük ada üzerinde üç ayrı devlet ve basta emperyalist Britanya ve Türkiye olmak üzere birçok emperyalist gücün orduları vardır. Kıbrıs Türk toplumu asimilasyon batağında hızla ilerlerken, Rum toplumu da benzer tehlikelerle karşı karsıyadır.

Her 1 mayısta olduğu gibi bugün de emekçilerin dünya çapındaki birliğinin yanında ülkemizde de tüm emekçilerin birliğinin anti emperyalist mücadelemiz acısından önemine bir kez daha vurgu yaparken, bu mücadelenin sadece 1 mayıslarla sınırlı kalamayacağını, emperyalist kapitalizm yenilene kadar mücadelenin her düzeyde örülerek ve kitleselleştirilerek sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha dikkatinize getirmek istiyoruz.

Bir mayıs isçi ve emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Yaşasın emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs

Emperyalist vahşet düzenini mutlaka yıkacağız!

Kahrolsun Emperyalizm!

İşçi sınıfı ve İnsanlık er geç kazanacaktır!

KSP MK


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x