KSP CAS’ta savcılığı göreve çağırdı

KSP CAS’ta savcılığı göreve çağırdı
Bu yazıyı paylaş

Emperyalist burjuvazi ve onun yönettiği tüm devletler, özellikle de işbirlikçi, bağımlı devletler işçi ve emekçilerin örgütlülüğünden korkmaktadırlar. Çalışanları örgütsüzleştirmek, sendikasızlaştırmak, kazanılmış haklarına saldırmak bu devletlerin en tipik özellikleri arasındadır.

Kuzey Kıbrıs’taki sömürge yönetimi de işçi/emekçi düşmanı bir yönetimdir.

Bu yönetim, kendi yasalarına bile saygı göstermeyecek kadar çalışanlara düşmandır. Anayasasında bulunan sendikal örgütlenme hakkına rağmen gelmiş geçmiş KKTC hükümetleri, işçilerin, özellikle özel sektör işçilerinin sendikalarda örgütlenmesinin önüne her zaman engeller koymuş, işten atmalar ve daha nice tehdit ve zorlamalarla işçilerin sendikalarda örgütlenmesini engellemiş, var olan sendikaları da zayıflatıp, yok etmek için elinden gelen her türlü çabayı harcamış ve harcamaktadır.

CAS çalışanları, şirketin kurulduğu günden bu yana, işverenin verdiği hiçbir sözü tutmadığına tanık olmuşlardır. İşverenin yapılan anlaşmalara uyması ve verdiği sözleri tutması için çalışanlar toplu sözleşme talep ederek Emek-İş sendikasında örgütlendiler. İşveren, çalışanlarına karşı yalan vaatlerde bulunmaktan vazgeçmek yerine çalışanları işten atma yoluna gitti. Bu faşizan uygulamaya karşı direnmek işçilerin hakkıdır. Onların mücadelesini selamlıyoruz.

İşveren, işçileri sadece işten atmakla da kalmadı, onlar grevdeyken yerlerine yeni personel istihdam etmeye başladı. Bu davranışla işveren, Kuzey Kıbrıs’ta geçerli olan hukuku da çiğnemektedir. İşveren açıkça suç islemektedir. Eğer Kıbrıs’ın kuzeyinde hukuk denen bir şey varsa, savcılığı göreve davet ediyoruz.

42-96 sayılı “Toplu Sözleşme, grev ve referandum” yasasına göre, grev olan bir iş yerinde istihdam yapmak yasaktır. İşveren, bu yasaya da aykırı hareket etmektedir. Yasayı çiğneyenler derhal tutuklanmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır.

Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak, CAS çalışanlarının örgütlenmesine engel olmaya çalışan, kendi anayasasına bile saygı göstermeyen KKTC hükümetini şiddetle kınar, bu baskılara seyirci kalan, anayasanın ve yasaların hayata geçirilmesi için parmağını bile kıpırdatmayan meclisteki tüm sözde temsilcileri şiddetle protesto ederiz.

KSP tüm varlığıyla CAS çalışanlarının yanındadır. Halkımızı, özel sektörde ve kamuda çalışan tüm isçi ve emekçilerimizi, Emek-İş’in 29 Aralık Perşembe günü CAS çalışanlarının haklarını korumak için yapacağı greve ve kitlesel protesto mitingine destek vermeye çağırırız.

KSP Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x