Türkiye Gençliğinin Özerk Üniversite Mücadelesini Destekliyoruz!

Türkiye Gençliğinin Özerk Üniversite Mücadelesini Destekliyoruz!
Bu yazıyı paylaş

Türkiye halkı, bir yanda AKP iktidarı ile bütünleşen siyasal İslam, öte yanda Fethullah Gülen ve Nur tarikatı ve diğer birçok tarikatla bütünleşen dini gericilik ve bağnazlık kıskacından kurtulmak için mücadele etmektedir. Birçok yerleşim bölgesinde okulu bulunmayan ama ihtiyaç fazlası camilerle doldurulan Türkiye’de insanların eğitimden, bilimden yararlanması, aydınlanması istenmiyor. Üniversitelere siyasal İslamin bir sembolü olan türbanı sokan AKP yönetimi, simdi de tüm yüksek öğretim kurumlarında, dini gericiliğin ve yobazlığın gençlik içinde köklenebilmesi için demokratik yönetimleri tasfiye etmeye girişti. AKP, Cumhurbaşkanının atayacağı rektörlerle eğitim kurumlarını hegemonyası altına almaya çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. En demokratik taleplere dahi izin vermeyen Türk devletinin faşist niteliği Boğaziçi üniversitesine karsı uygulanan dikta yönetiminde ve öğretim görevlileri ile öğrencilerin buna karşı çıkarak ortaya koydukları demokratik direnişe AKP iktidarının uyguladığı şiddette de kendisini göstermektedir.Tüm üniversiteler ve yüksek öğrenim kurumları demokratik seçimlerle görev alan yetkililer tarafından yönetilmelidir. Bu amaçla, Boğaziçi üniversitesine atanan dinci gerici rektöre karşı barışçıl yollarla tepkilerini ifade eden Boğaziçi Üniversitesi ve Türkiye’nin tüm aydın, demokratik ilerici ve devrimci öğrencilerinin mücadelelerini destekliyoruz! Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak öğrencilere yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapislerini kınıyoruz. Bu insanların tutukluluklarına derhal son verilmelidir. Bu süreçte akademisyenlerin ve öğrencilerin haklı taleplerini ifade etmeleri sebebiyle karalanmalarının ve hedef gösterilmelerinin önüne geçilmelidir. Rektörün, üniversite bileşenlerinin sürece dâhil olduğu, demokratik seçimlerle belirlenmesini, yeni fakülte açılması vb. gibi üniversitenin yapısını temelden etkileyecek konularda üniversite içi özerk ve etkin mekanizmaların kullanılmasına devam edilmesini talep ediyoruz.AKP’nin başını çektiği TC devleti baskıcı ve faşist uygulamalarını sadece Türkiye’de değil, yurt dışında ve özellikle Kuzey Kıbrıs’ta da uygulamaktadır. Afrika gazetesine karsı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönlendirilen linç girişimi, ve Şener Levent ile Ayşemden Akın’ın sahsında basın mensuplarımıza karşı yazı ve düşüncelerinden dolayı girişilen davalar Ankara’ya hakim olan rejimin faşist yüzünü açıkça ortaya koymaktadır.Kıbrıs Sosyalist Partisi olarak Türkiye halkının faşist Türk devletine karşı yürütmekte olduğu demokrasi ve barış mücadelesini destekliyoruz!.KSP Merkez Komitesi


Bu yazıyı paylaş

admin

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Bunu da okuyabilirsiniz x