Yaşasın Emekçi Kadın Mücadelesi

Yaşasın Emekçi Kadın Mücadelesi
Bu yazıyı paylaş

8 Mart, dünyanın her yerinde milyonlarca kadının savaşa ve emperyalist sömürüye karşı ortak bir sesle mücadeleyi sokaklara taşıdığı bir gündür.

1857 8 Martında Amerikalı 40 bin dokuma işçisi kadının 16 saatlik iş gücünün 10 saate inmesi için verdikleri mücadele ve yanarak hayatlarını kaybeden 129 işçi kadın bu mücadelenin meşalesini yakmışlardır.

1910 yılında Clara Zetkin’in bu günün kutlanması fikrini ortaya atması, emekçi kadının mücadelesine yeni bir ivme katmıştır.

Kapitalist sistem saldırganlık ve savaşlarla kadına sömürü, yoksulluk, kölelik, göç, her türlü istismar ve yıkımı getirmiştir. Sistem, sömürdüğü kadını üretim süreci içine koyarken diğer yandan işçi sınıfının da ayrılmaz bir parçası olan kadın işçiyi mücadeleye katmıştır.

Kadın sorunu sınıfsal bir sorundur. Kadının ezilmişliğini cinsiyet temelinde görenler, bu durumun kapitalist üretim tarzıyla, özel mülkiyetle olan ilişkisini göz ardı etmektedirler.

Günümüzde ezilen kadınların sorunları ortaktır.

Esnek çalışma saatleriyle patronların insafına terk edilmiş milyonlarca sendikasız kadın mücadele etmektedir.

Milyonlarca kadın geçici işçi, ucuz iş gücü ve göçmen işçi olarak çalışmaktadır.

Milyonlarca kadın, paylaşım savaşlarının bir sonucu olarak açlığa, sefalete, tacize, tecavüze uğrayıp ya katledilmekte ya da göçe zorlanmaktadır.

Milyonlarca kadın seks kölesi olarak alınıp satılmaktadır.

Kapitalist emperyalist sistem insanlığı her geçen gün yıkıma sürüklemektedir.

Bu adaletsiz, insan haklarını hiçe sayan düzene son vermenin bir tek yolu vardır. Kadın ve erkek birlikte savaşlara, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı ortak verecekleri mücadeleyle insanlığın kurtuluşuna katkı koyacaklardır. Kadının emek mücadelesi sosyalist devrimle taçlandırılacaktır.

8 Martlar dünya emekçi kadınların mücadelesine ışık tutacaktır.

Kahrolsun faşizm, yaşasın devrimci mücadelemiz.

KSP Kadın Birimi


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x