KSP Gençlik Birimi görev dağılımını yaptı

KSP Gençlik Birimi görev dağılımını yaptı
Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin Gençlik Birimi’nde görev dağılımı yapıldı. Geçtiğimiz gün Kıbrıs Sosyalist Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, Diren Özdoğal Gençlik Birimi Sekreterliği’ne getirildi.

Özdoğal, göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, dünyadaki servet dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün büyüdüğünü işaret ederek, dünyayı yönetenlerin azami kâr uğruna işçi ve emekçi kitleleri her gün yeni savaşların, sefaletlerin ortasına ittiğini ve mücadeleyi sosyalizm bayrağı altında yürütmekten başka alternatifin olmadığını kaydetti.

Özdoğal açıklamasında, Kıbrıs’ta ‘kapsamlı çözüm için müzakereler” diye adlandırılan olgunun aslında büyüklü-küçüklü emperyalist devletlerin çıkar çatışmasından başka bir şey olmadığını da ifade ederek, bu çatışmada kullanılan en büyük demagojinin yine etnik, milli ve dini farklılıklar olduğunu kaydetti.

Özdoğal sözlerini şöyle sonlandırdı:

“KSP Gençlik Birimi olarak ülkemizin ve dünyamızın işçi sınıfı önderliğinde emperyalist barbarlıktan kurtulması için kavgamız büyüyerek devam edecektir. Bizim gücümüz siyasetimizden gelmektedir. Siyasetimiz, işçi sınıfını ve halkımızı zafere taşıyacak tek siyaset olan marksist-leninist siyasettir. Tüm işçi ve emekçi kitleleri bu siyaset etrafında örgütlenmeye çağırırız.”

KSP GENÇLİK BİRİMİ MANİFESTOSU

1- KSP Gençlik’in temel amacı işçi ve aydın gençliğin mücadelesine bilinç, birlik kazandırmak ve önderlik ederek sosyalizm hedefine yönelmesini sağlamaktır.

2- Marx ve Engels’in devrimci diyalektik materyalizmini savunan ve gerçeklerin devrimci dönüşümlerle olabileceğinin propagandasını yapan KSP Gençlik, her türlü burjuva felsefelerine ve bunlara dayanan teorik ve pratik oportünizme karşı savaş verir. Reformizmin her türlü sınıfsal barış teorilerini ve eylemlerini teşhir eder.

3- Tüm Kıbrıs’ta yerel burjuvazinin yenilgiye uğratılması, emperyalizmin zincirinin Kıbrıs’ta kırılmasını Kıbrıs sorununun çözümü için şart görür ve buna uygun olarak tüm Kıbrıs’ta hayata geçirecek bir hükümet kurulmadan Kıbrıs sorununun çözülmeyeceği bilinci ile hareket eder. Anti-Emperyalist Birleşik Cephe Hükümetinin kurulabilmesi için, KSP programındaki, Siyasi alanda, Ekonomik alanda, Sanayi, Tarım, Ticaret, Turizm, Sosyal alanda, Eğitim-Kültür, Sağlık, Yürütme ve Yargı ve Savunma ve İç Asayiş maddelerinin hayata geçirilebilmesi için mücadele eder.

4 – Halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen DOĞRUDAN DEMOKRASİ yöntemi Kıbrıs Sosyalist Partisi Gençlik Birimi’nin tek çalışma yöntemidir.


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x