Yaşasın Sosyalizm! Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!

Yaşasın Sosyalizm! Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!
Bu yazıyı paylaş

Burjuvazinin ve zulmedenlerin tahakkümü altında yaşamak istemiyoruz. Kapitalizme ve onun getirdiği dehşet verici yoksulluğa vahşete ve kan dökümüne lanet olsun. Tüm dünya özgür, herkesin çalıştığı ve sınıf farklarının olmadığı bir düzende yaşamalıdır.

İsçi sınıfının uluslararası birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işte bu taleplerimizin açıklandığı ve bu uğurdaki mücadelemizin yükselttiğimiz gündür. Bu talepler dünyanın her yerinde sınıf bilinçli isçilerin mücadele azmini yükseltmekte, kapitalist düzene karşı öfkesini tazelemekte ve sosyalizme olan inancını perçinlemektedir.

Günümüzde elektronik teknolojisinde tanık olduğumuz devrim, üretimi daha da kolaylaştırmakta, maliyetleri büyük ölçüde düşürmekte ve bürokratik toplumsal üst yapıyı da yıkmaktadır. Bilgisayarlar ve modern otomasyon komünist toplumun maddi temellerini oluşturmuştur.

Gelişen teknolojinin nimetlerinden şimdilik esas olarak sermaye sınıfı yararlanmaktadır.

Buna karşılık çalışanlara vahşet düzeni reva görülmektedir.

Ülkemizde emperyalist güçlerin hegemonyası devam etmektedir. Adamızı acımasız bir planla ikiye bölerek halk kitlelerini yerinden yurdundan eden, binlerce insanımızın katline yol açan bu güçler, doymak bilmez bir açgözlülükle adamızı ilhak politikalarını da devreye koyma gayreti içindedirler. Emperyalist Türkiye burjuvazisi Anglo Amerikan emperyalizminin de desteğiyle ülkemizin kuzeyini ilhak etme niyetinde olduğunu saklamamaktadır. Kıbrıs halkı bir bütün olarak, günümüz koşullarında adamızın emperyalist güçler arasında paylaşılmasına ve herhangi bir emperyalist devlete ilhak edilmesine şiddetle karşı çıkmalıdır. İlhakı önlemek ve emperyalist boyunduruğu kırmak için ülkemizde, kardeş komsu ülkelerde ve tüm dünyada emekçiler, ezilen halklar isçi sınıfı önderliğinde emperyalizme karşı birleşmelidir.

1 Mayıs anti emperyalist temelde tüm halk güçlerinin birleşmesi için bir fırsattır. Emperyalizmin yarattığı vahşet ve yıkımdan ancak anti emperyalist birleşik cephemizi oluşturarak yürüteceğimiz mücadele  ile kurtulabiliriz. Hedefimiz emperyalizmle bağlarını koparmış özgür bağımsız ve birleşik bir Kıbrıs’ta anti emperyalist birleşik cephe iktidarı altında insanca yaşamak ve sosyalist bir ülke inşa etmektir.

 

Zafer, insanin doğan gücünü ve üretkenliğini ifade eden emeğin sahibi işçi sınıfının olacaktır

Zafer, sosyalizmin olacaktır.

Yaşasın Sosyalizm!
Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!


Bu yazıyı paylaş

Kıbrıs Sosyalist Partisi

İLGİLİ PAYLAŞIMLAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Enter Captcha Here :

Bunu da okuyabilirsiniz x